Zdravý den 3. - 4. třída

Také ve třetí a čtvrté třídě jsme se společně zamysleli nad tím, co je to "zdravý den". A přišli jsme na to, že zdravý den je den, kdy zdravě jíme, sportujeme, dostatečně spíme a nemáme žádné "stresy". Říká se tomu správná životospráva. Budeme se snažit, aby těchto dnů bylo co nejvíce. Žáci vytvořili zajímavé výtvarné prezentace  a ve 4. třídě si připravili ve cvičné kuchyňce veselou zdravou svačinku.

Štítky: 

Jablíčkový den v 1. a 2. třídě

V pátek 23. září proběhl v 1. a 2. třídě již oblíbený Jablíčkový den, který byl inspirovaný jablíčky. Pozorovali jsme jejich tvar a barvy. Vnímali jejich vůni a chuť. Jablíčka se objevovala na pracovních listech v českém jazyce i matematice. Také jsme o nich zpívali a povídali si o všech možných dobrotách, které se z jablíček dají připravit. Až se nám sliny sbíhaly.  Na závěr v první třídě každý nakreslil obrázek s jablky a ve druhé třídě děti malovaly štětcem zátiší s jablky.

Štítky: 

Zdravý den - projekt 5. třídy

Ke konci září probíhá na naší škole projekt "Zdravý den". V pátek 23. září si žáci přinesli do školy zdravou svačinku a letáky z obchodu. Povídali jsme si o zdravé výživě, co našemu tělu prospívá a co mu naopak škodí, pouštěli si video o zdravém životním stýlu. V dalších hodinách jsme vyráběli koláže - Strom zdraví, Srdce. Vše jsme pak završili v hodině tělocviku, kde jsme si ověřili, jak je pro naše zdraví pohyb důležitý.

Školního duatlonku se zúčastnil rekordní počet závodníků

Co se minulý týden kvůli dešti nepovedlo, tento čtvrtek už za krásného slunného počasí ano. Start odloženého školního duatlonku přilákal přes čtyřicet závodníků, což je rekordní účast a měli jsme z ní velkou radost. Náročná mokrá trať prověřila všechny a dala jim pořádně zabrat. Z vítězství ve svých kategoriích se nakonec radovali Jáchym Juřica, Beátka Machačová, Ondra Psota, Dorotka Bajgerová, Tonda Psota, Jáchym Blizňák, Vojta Gabko a Magda Psotová. Všem jim gratulujeme a těšíme se zase za rok na viděnou.

Slavnostní proslov k zahájení nového školního roku 2022-2023

Vážení kolegové a kolegyně, milí žáci. Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal zde ve škole na prahu nového školního roku 2022-2023. Začátek každoročního vzdělávacího kolotoče je vždy slavnostním okamžikem a já se těším z toho, že se s Vámi všemi mohu opět po delší době vidět. Po dvou měsících, které většina z Vás naplnila odpočinkem, letními radostmi a dobrodružstvím, nám prázdniny končí a znovu nastává období naší společné zodpovědné práce.

Organizace prvních školních dnů 2022-2023

Tak jsme se všichni dočkali a začátek nového školního roku je opět tady. Jak budou probíhat jeho první dny na naší škole?

Ve čtvrtek školní rok zahájíme společným setkáním v respiriu školy. Poté se žáci se svými třídními učiteli a učitelkami přesunou do tříd. Výuka je tento den zkrácená a třídy odejdou na oběd podle následujícího rozpisu:

9:20 – 1., 2. a 3. třída, 9:30 – 4. a 5. třída, 9:40 – 9. A+B, 8.B, 9:50  - 8. A, 7. A+B, 10:00 – 6. A+B

Školní družina i školní klub budou ve čtvrtek i v pátek fungovat v tradičních časech tak, jak jste zvyklí.

Štítky: 

Seznam sešitů pro žáky druhého stupně na školní rok 2022 - 2023

Tradičně již v průběhu prázdnin zveřejňujeme seznam sešitů pro žáky druhého stupně, aby si je na školní rok 2022 - 2023 mohli zakoupit. 

6. ročník 

PŘEDMĚT

Český jazyk 544    544    524    524    524 

Anglický jazyk 544    sešit na slovíčka A5 

Matematika 460    440    520 

Fyzika 540  525

Přírodopis 460

Dějepis 464 

Zeměpis 540 

Výchova k občanství 444

Výchova ke zdraví 544 

Svět práce 520 

Hudební výchova - notový

 7. ročník

PŘEDMĚT 

Český jazyk 2 x č. 544    3 x č. 524 

Štítky: 

Rozloučení se školním rokem 2021-2022

Vážené rodiče, kolegové, kolegyně, žáci, další školní rok je u konce a tak mi dovolte jej krátce zhodnotit. Když jsme se ve škole po loňských prázdninách v září viděli poprvé, přál jsem si, aby nás minuly všechny komplikace a strasti z předešlých let. Mé přání bylo vyplněno pouze částečně. V úvodních měsících jsme doháněli zameškané a neprobrané učivo a zvykali si na nový školní informační systém Bakaláři.

Informace pro rodiče dětí, které jsou přihlášeny na prázdninovou družinu

Prázdninová družina, na kterou jste Vaše děti přihlásili, bude probíhat ve dnech 4. - 15. července 2022 od 7:15 do 15:30 (bez víkendu a státních svátků). Děti budou mít po celou dobu pobytu zajištěny obědy ve školní jídelně a pitný režim. Vybavte je prosím pohodlným oblečením (klidně i náhradním) a pevnou obuví s ohledem na aktuální počasí a program (pobyt venku, sportovní aktivity), vhodná je i pokrývka hlavy, opalovací krém, popř. repelent. Do družiny budou potřebovat přezůvky.

Stránky