Kontakty, adresy, funkce

NÁZEV ŠKOLY:

Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín
 

ADRESA ŠKOLY:

Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín
Valašská Polanka 301
756 11 Valašská Polanka

IČO:

45211515

Číslo účtu školy:

111509256/0300

Datová schránka:

y2q8dti

REDIZO:

600149609

Email školy:

zsvalpolanka@centrum.cz

VEDENÍ ŠKOLY:

Mgr. Filgas Petr
ředitel
571 447 895, 732 723 756
filgas@zsvalpolanka.cz

Mgr. Kovářová Magdalena
zástupce ředitele, koordinátorka EVVO
571 447 896
kovarova@zsvalpolanka.cz


KANCELÁŘ ŠKOLY:

Kročilová Hana
sekretářka
571 446 383
krocilova@zsvalpolanka.cz

Procházková Renata
ekonomka
571 446 383
prochazkova@zsvalpolanka.cz


UČITELÉ:

Mgr. Blažková Martina
český jazyk, výtvarná výchova, výchova k občanství
třídnictví: 7.B          
blazkova@zsvalpolanka.cz

Mgr. Černotík Aleš
chemie, přírodopis, svět práce, výchova k občanství, praktické činnosti, sportovní hry
třídnictví: 8.A
cernotik@zsvalpolanka.cz

Bc. Filgasová Irena
1. stupeň, český jazyk
třídnictví: 4. třída
filgasova@zsvalpolanka.cz

Mgr. Fiala Jiří
výtvarná výchova, informatika, výchova k občanství
ICT koordinátor
třídnictví: 6.B
fiala@zsvalpolanka.cz

Mgr. Fialová Milena
dějepis, matematika
třídnictví: 8.B
fialova@zsvalpolanka.cz

Hajda Jaroslav
školní družina
hajda@zsvalpolanka.cz

Mgr. Hajdová Naděžda
1. stupeň
hajdova@zsvalpolanka.cz

Hladká Drahomíra
1. stupeň. tělesná výchova
třídnictví: 5. třída
hladka@zsvalpolanka.cz

Mgr.  Ibříšková Vlasta
1. stupeň
třídnictví: 1. třída
ibriskova@zsvalpolanka.cz

Mgr. Janotová Petra
matematika, výchova ke zdraví
třídnictví: 6.A
janotova@zsvalpolanka.cz

Mgr. Koňaříková Marcela
český jazyk, anglický jazyk
koordinátorka ŠVP
třídnictví: 7.A
konarikova@zsvalpolanka.cz

Kropidlowská Daniela
školní družina
kropidlowska@zsvalpolanka.cz

Mgr. Matušová Eva
1. stupeň
třídnictví: 2. třída
matusova@zsvalpolanka.cz

Mgr. Matušová Lenka
matematika, fyzika, výchova k občanství
třídnictví: 9. B
matusovalenka@zsvalpolanka.cz

Mikulcová Ester
asistent pedagoga, svět práce
mikulcova@zsvalpolanka.cz

Mgr. Nahodil Jan
zeměpis, tělesná výchova, německý jazyk
metodik prevence
třídnictví: 8.A
nahodil@zsvalpolanka.cz

Mgr. Pecárová Marta
hudební výchova, anglický jazyk, český jazyk
výchovná poradkyně
třídnictví: 3. třída
pecarova@zsvalpolanka.cz

Polanská Zdenka
školní klub
polanska@zsvalpolanka.cz

Mgr. Sedláčková Jitka
1. stupeň, hudební výchova, svět práce
sedlackova@zsvalpolanka.cz

Srbová Jana
římskokatolické náboženství
srbova@zsvalpolanka.cz

Mgr. Tellerová Natalia
anglický jazyk, ruský jazyk
tellerova@zsvalpolanka.cz

Ing. Zubalíková Alena
fyzika, německý jazyk, výchova k občanství
zubalikova@zsvalpolanka.cz


ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Zdenka Ostruszková
vedoucí školní jídelny
571 446 073
ostruszkova@zsvalpolanka.cz


POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Hana Johnová
777 314 148
hana.johnova@sms-sluzby.cz

Zásady používání souborů cookie

 

 

Štítky: