Nabídka kroužků a nepovinných předmětů

Aktuální nabídku kroužků dostali žáci od svých třídních učitelů. Elektronickou podobu rozpisu kroužků a nepovinných předmětů pro školní rok 2022/23 připravujeme.