Aktuálně

Organizace posledního týdne školního roku 2021/2022

V posledním týdnu školního roku 2021/2022 bude probíhat výuka již bez odpoledního vyučování. Školní družina i školní klub bude fungovat a končit až do čtvrtku 30. června jako obvykle. V pondělí a úterý budou třídní učitelé ve svých třídách sbírat učebnice za tento školní rok a rozdávat učebnice na ten příští. Ve středu má první stupeň připraven program venku pod vedením třídních učitelek. Druhý stupeň navštíví během exkurzí firmy a významná místa v okolních obcích.

Štítky: 

Budoucí prvňáčci opět v první třídě

Po dvouleté pauze se opět uskutečnila výměna dětí mezi mateřskou školou a první třídou naší základní školy. Budoucí prvňáčci si s sebou do první třídy přinesli v květináči vypěstovaný malý proutek mandarinky se slovy, že až dokončí devátou třídu, tak z toho malého proutku vyroste velký stromek. Byl to pro mě moc milý okamžik, když mi tuto kytku předávali. Na novou první třídu se všichni ve škole velmi těšíme. Děti se živě zajímaly o to, co se ve škole budou učit a jaké budou mít učebnice. Velmi krásně zpívaly i tančily. Vyprávěly, co je baví a zajímá.

Štítky: 

Aktuální protiepidemická opatření ve škole

Novým nařízením vlády se nám opět trochu změnila protiepidemická opatření ve škole.
Od soboty 19. 2. 2022 se již nebude provádět antigenní testování všech žáků a zaměstnanců.
Osobám s pozitivním výsledkem PCR testu na přítomnost viru SARS-COV-2 se nařizuje izolace v minimální délce trvání 7 dnů. Zákonní zástupci žáků již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.
Karanténní opatření se nenařizují.
Nadále Vás ale moc prosíme, abyste Vaše děti s příznaky akutního infekčního onemocnění do školy neposílali. 

Štítky: 

Nouzový stav zřejmě skončí, distanční vzdělávání na naší základní škole bohužel zatím ne

Po včerejším jednání Poslanecké sněmovny nám sice v neděli končí nouzový stav, ale opatření ve školství zůstanou stejná - školy budou ministerstvem zdravotnictví uzavřeny na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. I naše základní škola tak vyjma 1. a 2. třídy pokračuje v zajetém distančním režimu. Děkujeme za pochopení.

Štítky: 

Návrat žáků se nekoná

Situace s onemocněním Covid-19 se bohužel v České republice příliš nelepší, a tak všichni žáci naší školy pokračují i po podzimních prázdninách v distančním vzdělávání. Nastavený režim, rozvrh videokonferencí a formy studia zůstávají stejné. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, ozvěte se na email: filgas@zsvalpolanka.cz, nebo telefonní číslo: 732 723 756. Přejeme klidný týden.

Štítky: 

Projekt Firma

I v letošním školním roce se žáci 9.tříd zúčastnili projektu FIRMA, který byl zaměřen na volbu povolání, na sebepoznání s uplatněním na trhu práce. Žáci 9.A ve středu 9.1.2019 a žáci 9.B ve čtvrtek 10.1.2019 plnili za účasti svých třídních učitelů i lektorů z UNIE KOMPAS ze Zlína nejrůznější úkoly, při kterých si ověřovali své schopnosti, dovednosti i potřebnou odvahu a diplomacii, se do jednotlivých úkolů zapojit. Základem celé hry bylo nasbírat co nejvíce bodů na 6 stanovištích a svůj celkový bodový zisk si případně vylepšit vlastním projektem.

Štítky: 

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy Valašská Polanka, okres Vsetín, se rozhodla v souladu s § 46, 165 odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Valašská Polanka, okres Vsetín, níže uvedeným uchazečům:

SEZNAM UCHAZEČŮ

Registrační číslo Výsledek řízení

1 přijat/a

3 přijat/a

4 přijat/a

Štítky: 

Čekají nás dvě hezké akce

V příštích dnech nás čekají dvě větší školní akce. První z nich je Den otevřených dveří, který je naplánován na 25.4. 2018. Koncipován bude jako projektový s tématem "Jak známe přírodu". Srdečně zveme rodiče do vyučování - dle rozvrhu tříd. Začátek výuky je 7:30 a ukončení 14:50.

Druhou chystanou akcí je návštěva kina Vatra na Vsetíně. Tato akce pro děti proběhne v pondělí 30.4. 2018. Shlédneme pěkný a oceňovaný film "Planeta Česko". Žáci si platí jenom dopravu, vstupenky hradí škola.

Štítky: 

Ředitelské volno - 7.5. 2018

Vážení rodiče,

ředitelka školy ve Valašské Polance v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje v pondělí 7. 5. 2018 ředitelské volno z provozních důvodů. Tento den se nebude ve školní jídelně vařit a nebude v provozu školní družina a školní klub.

Štítky: 

Stránky