Distanční výuka

ROZRH VIDEOKONFERENCÍ BĚHEM DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Pokud by bylo nutné přistoupit k distnční výuce, vyučujeme hlavní předměty  přes aplikaci MS Teams. V případě pracovní neschopnosti vyučujícího videokonference probíhat nebudou, ale žáci budou mít z daného předmětu v Teams zadané úkoly.

Aktuální rozvrh videokonferencí nalezne každý žák ve svém kalendáři v Teams.

Rozvrhy distanční výuky pro jednotlivé třídy (pokud mají nařízenou distanční výuku) naleznete v příloze tohoto článku.

Návody pro Teams naleznete v bloku Office 365 (oranžové tlačítko v menu na pravé straně stránek).