Dokumenty ke stažení

Zvýšení cen stravného od 1. 2. 2023 - dodatekCena stravného pro cizí strávníky se od 1. 2. 2023 zvyšuje na celkovou částku Kč 80,-- Zvýšení ceny stravného od 1. 9. 2022 S platností od 1. 9. 2022 se zvyšuje cena stravného pro všechny strávníky a to následovně: MŠ - 6 let 47,- Kč/den, včetně pitného režimu MŠ 7-10 let 51,- Kč/den, včetně pitného režimu žáci 7 – 10 let 32,- Kč/den žáci 11-14 let 34,- Kč/den žáci 15+ 36,- Kč/den cizí strávníci:  44,- Kč   finanční norma na nákup potravin 20,- Kč   mzdové náklady 9,- Kč   provozní náklady  1,- Kč   zisk celková cena oběda  74,- Kč   Vyhotovila: Zdeňka Ostruszková, vedoucí školní jídelny se souhlasem ředitele školy: p. Mgr. Petrem Filgasem Ve Valašské Polance dne 18. srpna 2022