Z historie školství v obci

Začátky vzdělávání v obci

Až do roku 1778 nebyla ve Valašské Polance žádná škola. Vzdělávání zajišťovali někteří uvědomělejší občané sami. Občas shromažďovali své schopnější děti vždy v některém selském domě, kde je člověk znalý čtení a psaní těmto dovednostem zaučoval. Teprve ve zmiňovaném roce právě tito občané za přispění náboženského fondu započali se stavbou fary, kde byla jedna místnost vyhrazena k učení (říkalo seji učírna). Napřed se stavěl kostel a protože následkem nedbalých prací spadlo klenuti, bylo třeba použít peněz na dostavbu. ...číst dál about Začátky vzdělávání v obci

Rok 1974 - přesun základní školy do nových prostor

Zahájení výstavby a zvláště pak otevření nové školy se stalo pro Valašskou Polanku i okolní obce mimořádnou událostí. Podařilo se najít příhodné místo v relativně klidném prostředí s velmi dobrou dopravní dostupností. Projekt nové školy byl ve své době považován za nejzdařilejší v celém okrese. Ještě po 3 desetiletích splňuje většinu hygienických i estetických požadavků. Třídy jsou prostorné a prosvětlené a spolu s vhodným nábytkem vytváří příjemné prosttředí. Velmi dobré podmínky pro výuku odborných předmětů poskytuje 11 speciálních učeben. ...číst dál about Rok 1974 - přesun základní školy do nových prostor