Družina

Den pro radost v Lužné se povedl

S dětmi jsme navštívili akci "Den pro radost", která se konala v pátek 20.6.2014 v Lužné. Setkali jsme se tam s handicapovanými lidmi, a alespoň trošku jsme poznali jejich život. Dokonce jsme si s mini zahráli i fotbal. Měli jsme také možnost zkusit si různé doprovodné hry, poslechnout dobrou muziku a zajezdit si na zvířátkách. Akce se všem moc líbila. Příští rok se určitě zase zúčastníme.

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Štítky: 

Informace o školní družině

Školní družina na naší škole se skládá ze dvou oddělení. První oddělení vede paní vychovatelka Daniela Kropidlowská a navštěvují ho žáci 1. a 2. třídy. Druhé oddělení vede pan vychovatel Jaroslav Hajda a navštěvují ho žáci 2. a 3. třídy. Žáci vyšších ročníků jsou zapsáni do školního klubu.
Provozní doba školní družiny je od 11.00 do 15.15 hod.
Provoz a organizace školní družiny se řídí školním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání a vnitřním řádem školní družiny. V těchto dokumentech najdete všechny důležité informace pro zákonné zástupce. Viz. přílohy.

Štítky: 

Charakteristika školní družiny

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Školní družina se skládá ze dvou oddělení. Žáci si během pobytu ve školní družině hrají, mají k dispozici stolní a deskové hry, stavebnice, hračky, kuchyňku, kuželky, stolní tenis a fotbálek, v učebně je také počítač, televizor a DVD přehrávač. Hrajeme různé didaktické hry a vyrábíme a tvoříme ve výtvarných a pracovně technických činnostech. Využíváme také školní hřiště a tělocvičnu.

Štítky: 

Školní družina

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Skládá se ze dvou oddělení. Žáci si během pobytu ve školní družině hrají, mají k dispozici školní a deskové hry, stavebnice, hračky, kuželky, stolní tenis a fotbal, v učebně je také počítač, televize a DVD přehrávač. Hrajeme různé didaktické hry a vyrábíme a tvoříme ve výtvarných a pracovně technických činnostech. Využíváme také školní hřiště a tělocvičnu.

Štítky: 

Děti ze školní družiny navštívily předvánoční Vizovice

V předvánočním čase jsme s dětmi z družiny vyrazili na vánoční výlet do Vizovic. Už při příjezdu autobusu do Vizovic na nás dýchla atmosféra Vánoc. Z okýnka autobusu jsme totiž mohli sledovat krásně vyzdobené vizovické náměstí, v jehož středu se vyjímal velký dřevěný betlém. Na začátku výletu jsme zamířili do vizovického zámku na výstavu betlémů a pohádkových bytostí. K vidění byly opravdu nádherné ručně vyrobené betlémy od těch nejlepších řezbářů z Moravy. Po výstavě jsme se prošli po zámeckém parku až k rybníčku. Chvilka odpočinku nás čekala v zámecké prodejně a čokoládovně.

Štítky: