UPOZORNĚNÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY:

Od 1. 2. 2023 se mění cena stravného pro cizí strávníky a to na Kč 80,-, včetně všech nákladů

 

 

 

 

Pro stravování ve školní jídelně (včetně výdeje do jídlonosičů) platí stejná pravidla jako v restauračním zařízení, tzn:

- oddělená doba výdeje od dětí a zaměstnanců

10.35 – 10.55, s následnou desinfekcí ploch

odhlašování obědů na následující den je do 13. 00 hodin, pouze v pondělí lze odhlásit oběd na daný den v době od 6.00 do 6.30 hodin