Máme šampiony v okresním kole Wocabee šampionátu

Naše škola se zapojila do 5. ročníku soutěže pro školy Jazykový WocaBee šampionát. Žáci se v aplikaci učí novou slovní zásobu včetně výslovnosti moderním a velmi efektivním způsobem. V soutěži se hodnotí píle žáků v učení cizích jazyků a kritériem je počet bodů získaných procvičováním slovíček. Čím více žáci procvičují, tím více bodů získají a více se také naučí. Každá třída soutěží jako tým, takže v jazycích se zlepšují opravdu všichni. ...číst dál about Máme šampiony v okresním kole Wocabee šampionátu

Štítky: 

Dýňová výzva

Koncem října byla v naší škole vyhlášena soutěž o nejstrašidelnější vyřezávanou dýni. V posledním týdnu se prostor před školou začal zaplňovat nejrůznějšími dýňovými skvosty. Více než dvacítka dýní různých tvarů a velikostí ozdobila naši školu a ozářila prostor před ní. Odborná porota složená z žáků z nejvyšších ročníků naší školy měla při rozhodování nelehkou úlohu. Každá dýně měla něco do sebe a byla jinak zajímavá. Po dlouhém rozhodování se porota rozhodla ocenit tři nejstrašidělnější dýně.  ...číst dál about Dýňová výzva

Štítky: 

Deváťáci na Burze práce a přehlídce středních škol ve Vsetíně

Této již tradiční akce, kterou pořádal ÚP ve Vsetíně jsme se v Kulturním domě ve Vsetíně zúčastnili se všemi žáky devátých ročníků. Prezentovalo se na ní 36 středních škol a 20 zaměstnavatelů zejména Zlínského kraje. Na stáncích jednotlivých škol i firem se zájemci mohli informovat o oborech, specifikách studia i o dnech otevřených dveří. Individuálně můžete navštívit podobnou akci, která se koná ve středu 1. listopadu ve Zlíně v Kongresovém centru od 9 do 19 hodin. ...číst dál about Deváťáci na Burze práce a přehlídce středních škol ve Vsetíně

Podzimní výtvarná galerie 3. - 5. třídy

Krásný barevný podzim pomalu odlétá s posledními barevnými listy na stromech. Nahlédněte do výtvarné galerie žáků 3. – 5. třídy, ve které se vám představí jejich výtvarné aktivity a díla, která během toho období vznikla. Výtvarka děti velmi baví. Podzimní náměty a motivy jsou pro ně skvělou inspirací nejen pro malování a tvoření, ale i focení. Žáci tak oslavili Den stromů, propojili učení se přírodovědy s ostatními předměty a užili si také pobytu venku. ...číst dál about Podzimní výtvarná galerie 3. - 5. třídy

Štítky: 

Matematická olympiáda

matematická olympiáda

Milí žáci, Matematická olympiáda je velmi uznávaná matematická soutěž s dlouholetou tradicí. Doufáme, že se pokusíte o řešení jejich zajímavých úloh. V každé kategorii označené vždy písmenem Z a číslem ročníku najdete šest příkladů, které budete řešit doma. Na přemýšlení máte dostatek času, jen prosíme o dodržení termínů z tabulky na odevzdání řešení vašim učitelům matematiky. Ti s vámi po skončení školního kola úlohy projdou a sdělí vám hodnocení. ...číst dál about Matematická olympiáda

Exkurze Parkitect

Letos poprvé zamířili žáci 9. tříd ve dnech 18. a 25. října na exkurzi do firmy Parkitect s.r.o.ve Valašské Polance, která se zaměřuje na výrobu pumptrackových drah pro kolečkové sporty. V zahradní restauraci Bike, která je součástí areálu firmy, čekali její zástupci. Pan Zdeněk Vychopeň, technik výroby, si připravil velmi zajímavou prezentaci, která žákům přiblížila historii areálu, popis organizace a struktury firmy se zaměřením na profese a ukázky expozicí drah ve světě. ...číst dál about Exkurze Parkitect

Štítky: 

Školní kolo Přírodovědného klokana

Ve čtvrtek 12.října proběhlo v jídelně ZŠ školní kolo celostátní soutěže pod názvem "Přírodovědný klokan", kterého se v lešním školním roce zúčastnilo rekordních 55 žáků 8.-9.tříd. V testu měli žáci jako obvykle vybrat odpovědi z 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu i všeobecných znalostí. Měli prokázat své znalosti a vědomosti, ale mohli i zdravě zariskovat. ...číst dál about Školní kolo Přírodovědného klokana

Štítky: 

BAREVNÝ DEN - projekt 1. stupně

 Před podzimními prázdninami probíhá na 1. stupni celodenní projekt Barevný den. Letos to byly všechny odstíny barvy zelené. V hodinách jsme si povídali o tom, co všechno je v přírodě i kolem nás zelené, počítali jsme zelené barvy na oblečení, vlasech, prstech.... Ve třetí třídě vyhrála s počtem 19 barev na sobě Kája Šafaříková, ale i ostatní žáci byli skvělí a moc jim to ve třídě slušelo. ...číst dál about BAREVNÝ DEN - projekt 1. stupně

Den stromů - projekt 1. stupně

  V pátek 20. října proběhl na 1. stupni celodenní projekt " Den stromů ". V jednotlivých hodinách jsme si povídali o významu stromů pro náš život i naši planetu. Pouštěli jsme si video o stromech, luštili hádanky, poznávali stromy podle listů a jehličí, vzpomínali jsme, kolik druhů stromů vlastně známe a kolik názvů stromů se nachází v lidových písničkách. Kreslili jsme stromy v jednotlivých ročních obdobích a vybarvovali omalovánky. Určitě jsme získali spoustu nových poznatků a vědomostí. ...číst dál about Den stromů - projekt 1. stupně

Taneční přehlídka

V pátek 13. října se ve sportovní hale na Lapači ve Vsetíně konal další ročník taneční přehlídky, na které se představily se svým tanečním vystoupením děti z různých tanečních kroužků. Naši základní školu reprezentovala děvčata z kroužku hip hopu pod vedením Pavlíny Zichové a Gabriely Kozubíkové se dvěma choreografiemi pod názvem Školní přestávka a Rompe. Děkujeme všem za krásná vystoupení na různých akcí v průběhu letošního roku a těšíme se na další. ...číst dál about Taneční přehlídka

Štítky: 

Stránky