Plán práce na měsíc duben 2018

„Vychovávání je věc rodinná. Z rodiny vychází a do ní se zpravidla vrací.“

2.4. Velikonoční pondělí – Státní svátek

4.4. Třídní schůzky 15.15 hod. – 17.00 hod.

5.4. Recitační soutěž 1.st. – Koňaříková

Pythagoriáda 5.-8. roč. – Šviráková

9.4. Oblastní kolo Poznej a chraň – Vsetín – 4.-5. roč. – Černotík

10.4. Oblastní kolo Poznej a chraň – Vsetín – 6.-7. roč. – Kovářová

Zápis dětí do 1. tř. – 12.00 hod. – 16.00 hod. – Ibříšková, Matušová

11.4. Zápis dětí do 1. tř. – 12.00 hod. – 16.00 hod. – Ibříšková, Matušová

Štítky: 

Školní akademie

Letošní program školní akademie byl opravdu velice pestrý a velmi vydařený. Předcházelo mu poctivé společné nacvičování žáků všech tříd a jejich třídních učitelů. Pondělní generálka se konala pod dohledem organizačního týmu žáků 9. tříd. Sladit zvuk, kulisy, pořadí vystoupení, výzdobu sálu, spolupráce, to vše stojí na pozadí každé akce. A tak se ráno v úterý 27.3. 2018 místo tříd otevřel sál KD ve Valašské Polance a žáci místo do lavic usedli v hledišti sálu a společně sledovali, co si každá třída připravila.

Štítky: 

Den učitelů - Den naruby

Dnes jsme u nás slavili Den učitelů - již tradičně jako Den naruby. Žáci devátých ročníků si pro své mladší spolužáky připravili do vybraných tříd a předmětů spoustu zajímavých aktivit. A tak se prováděly pokusy, hrálo na harmoniku, luštilo, prezentovalo, promítalo, soutěžilo o jedničky i sladké odměny... Děti byly samozřejmě zvědavé a předem pátraly, kteří "učitelé" přijdou zrovna do jejich třídy. No a deváťáci si vyzkoušeli, že práce pedagoga může být krásná i stresující, náročná na přípravu, často zábavná, ale po několika hodinách také vyčerpávající.

Štítky: 

Matematický klokan 2018

Jako každý rok, tak i letos se na naší škole konal v pátek 16.března MATEMATICKÝ KLOKAN. Jelikož jsou úlohy formou testu, proto je možné s dávkou štěstí a logického úsudku mnohé úlohy tipnout. Někteří žáci nad zadáním přemýšleli a úlohy řešili, a proto dosáhli relativně uspokojivých výsledků. Věřím, že v dalších letech se zamyslí více žáků a výsledky budou ještě relativně lepší!

Vítězům školního kola jednotlivých kategorií gratulujeme.

Základní plavecký výcvik 2. a 3. třídy 2018

Základní plavecký výcvik druhé a třetí třídy je už ve své druhé polovině. Všechny děti se snaží o zvýšení svých plaveckých schopností a dovedností ve čtyřech plaveckých skupinách. Plavou vždy ve dvou vyučujících hodinách s malou přestávkou k oddechu a odpočinku. Učí se plavat s pomůckami i bez nich, potápí se, loví kroužky a skáčou do hluboké vody. Během následujících lekcí by se ještě měly pokusit doladit a upevnit plavecký styl. Nejvíce si však užívají chvilek volného plavání, kdy pod naším bedlivým dohledem dovádějí v bazénu. Je vidět, že se vody nebojí!

Výstava o fair trade u nás ve škole

Naši deváťáci se zapojují do problematiky fair trade. Učili v sedmém ročníku, zúčastnili se konference o férových fanánech a tentokrát pro své spolužáky, učitele i veřejnost připravili ve spolupráci s organizací NaZemi výstavu o pěstování banánů a výrobě obuvi. Skládá se z mnoha autentických velkoformátových fotografií doprovázených texty, je umístěna v prvním patře naproti kanceláře školy a vybrané dvojice deváťáků u ní budou k dispozici jako průvodci během velkých přestávek, aby mohli zájemce s příběhy bot a banánů seznámit podrobněji.

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitelství ZŠ Valašská Polanka oznamuje,

že ve dnech 10. – 11. 4. 2018

od 12.00 – 16.00 hodin

proběhne zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019.

Zápis bude probíhat v pavilonu I. stupně ZŠ Valašská Polanka.

Mgr. Naděžda Hajdová, ředitelka školy

Ve Valašské Polance 14. března 2018

Štítky: 

V Jalovečku první, druzí a třetí

Ve dnech 14. a 15. března proběhla na vsetínském zámku již tradiční soutěž Jaloveček. V loňském roce se k dětem prvního stupně přidali i jejich starší spolužáci - stejně tak i letos soutěžila tří až pětičlenná družstva - jeden den mladší, druhý den starší věková kategorie. V obou dnech měla naše škola své zastoupení - za první stupeň soutěžily týmy tři, za druhý stupeň dva.

Konference Za férové banány

Kdo se více zajímá o globální problémy, ten už určitě stejně jako naši deváťáci zná problematiku fair trade neboli spravedlivého obchodu. Protože jde o téma, které prostřednictvím tzv. vrstevnického vyučování několik žáků devátého ročníku připravilo pro své spolužáky v sedmé třídě, a chystá se s ním seznámit i další děti v naší škole, byla pro ně žákovská konference zabývající se nejen banány, ale také kávou, čokoládou, obuví nebo oblečením cenným zdrojem informací.

Stránky