Anglický jazyk

Anglický jazyk 2.třída

V hodihách výuky anglického jazyka žáci 2.ročníku ztvárnili pohádku O velké řepě. The Great Big Turnip. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. This year he was especially proud of one very big turnip. You have not seen such a huge turnip before......now, please, let´s have a look what happened next...

video 1 ...číst dál about Anglický jazyk 2.třída

Štítky: 

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

V úterý 14. března se vítězky školního kola Olympiády v anglickém jazyce, Petra Kostková ze 7.B a Hana Kostková z 9.A, zúčastnily okresního kola, které se tradičně koná v ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí. V konkurenci žáků z celého okresu si děvčata vedla velmi dobře. Petra Kostková obsadila 8. místo v kategorii 6. a 7. tříd a Hanka Kostková skončila na 12. místě v kategorii 8. a 9. tříd. Je to velmi pěkný výsledek. Oběma děvčatům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. ...číst dál about Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Štítky: 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

V prosinci se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, které se skládá ze dvou částí. Nejdříve žáci píší test obsahující slovní zásobu, gramatiku a poslech, poté se koná ústní část na zadaná témata. Žáci musí také dokázat, že umí v cizím jazyce reagovat na otázky a popsat obrázek. V kategorii žáků 6. a 7. tříd se soutěže zúčastnilo 23 žáků a zvítězila Petra Kostková (7.B), 2. místo Richard Růžička (7.B), 3. místo Vojtěch Řezníček(6.B). V kategorii 8. a 9. ročníků mělo odvahu změřit síly 14 žáků a na 1. místě byla Hana Kostková (9.A), 2. ...číst dál about Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Štítky: 

Soutěžíme s WocaBee

Některé třídy naší školy se v říjnu již podruhé zapojily do 4. ročníku inovativní soutěže pro školy Jazykový WocaBee šampionát. Žáci se v aplikaci WocaBee učí novou slovní zásobu včetně výslovnosti moderním a velmi efektivním způsobem. V soutěži se hodnotí píle žáků v učení cizích jazyků a kritériem je počet bodů získaných procvičováním slovíček. Každá třída soutěží jako tým. Při velké konkurenci 70 tříd v okrese si naše třídy vedly velmi dobře a umístily se takto: ...číst dál about Soutěžíme s WocaBee

Štítky: 

Projekt Recipes in English

Žáci 7. ročníku dokončili v anglickém jazyce lekci věnovanou jídlu a přípravě receptů. Samostatně měli doma vytvořit projektový list nebo lapbook, do kterého přeložili recept na své oblíbené jídlo do angličtiny. Měli použít znalosti slovní zásoby, členů, tvoření rozkazovacího způsobu. Také měli prokázat svou tvořivost. ...číst dál about Projekt Recipes in English

Charakteristika předmětu

Anglickému jazyku se žáci učí na prvním stupni ve 3., 4. a 5. ročníku a v každém z nich má časovou dotaci tři hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídách dělených na dvě skupiny, podle počtu žáků, případně se třída dělí na dvě skupiny v některých hodinách z tříhodinové dotace. Ve třetí třídě se žáci se učí hlavně naslouchat , mluvit a pak i psát . ...číst dál about Charakteristika předmětu

Štítky: