Seznam sešitů pro žáky druhého stupně

Tradičně již v průběhu prázdnin zveřejňujeme seznam sešitů pro žáky druhého stupně, aby si je na školní rok 2023 - 2024 mohli zakoupit. 

6. ročník 

PŘEDMĚT

Český jazyk 544    544    524    524    524 

Anglický jazyk 544    sešit na slovíčka A5 

Matematika 460    440    520 

Fyzika 540  525

Přírodopis 460

Dějepis 464 

Zeměpis 540 

Výchova k občanství 444

Výchova ke zdraví 420  

Svět práce 520 

Hudební výchova - notový

 7. ročník

PŘEDMĚT  ...číst dál about Seznam sešitů pro žáky druhého stupně

Štítky: 

Prázdninová družina a příměstské tábory

Ve škole to žije i o prázdninách. V prvním červencovém týdnu díky našim vychovatelům fungovala prázdninová družina. V týdnu poté jsme s pomocí MAS Hornolidečska a místních šikovných lektorek zorganizovali dva souběžné tábory pro děti z prvního stupně. Věříme, že si děti obě akce užily. ...číst dál about Prázdninová družina a příměstské tábory

Štítky: 

Závěrečný proslov a rozloučení se školním rokem 2022-2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí žáci a rodiče, školní rok 2022-2023 je za námi, a tak mi ještě dovolte jej krátce zhodnotit. Po dlouhé době jsme si konečně mohli celé uplynulé vzdělávací období užít v klasickém duchu, bez karantén a nařízení, které nás i v loňském roce trochu potrápily. I přes tuto skutečnost jsme se ale určitě nenudili. Bylo to totiž další tzv. ...číst dál about Závěrečný proslov a rozloučení se školním rokem 2022-2023

Animace

V sedmém ročníku ve výtvarce jsme se pustili do animací. Tentokrát jsme pracovali s kreslenými a vystřiženými postavičkami, které jsme zasazovali do připraveného prostředí. Na následujících odkazech naleznete několik ukázek, které vytvořily jednotlivé animátorské tvůrčí skupiny:

Animace 1 ...číst dál about Animace

Ahoj léto...

Na rozloučení se školním rokem se Klubáci vydali na turistický výlet na Trubiska. Soutěžili, hráli si a na zpáteční cestě si smlsli zmrzku. Tak ahoj školo a krásné léto všem... ...číst dál about Ahoj léto...

Štítky: 

Loučení páťáků s 1. stupněm - výšlap do Prlova

  Dnes ráno jsme vyrazili na turistiku do Prlova. Byla to vlastně naše poslední akce na prvním stupni. Vyrazili jsme za polojasného počasí, což nám vlastně velmi vyhovovalo, aspoň se nám dobře šlapalo do kopců. Naše první větší zastávka byla v lanovém centru, kde jsme si odpočinuli, nasvačili se a nabrali sil do dalšího pochodu. Další zastávkou byla kaplička svatého Huberta a krátký odpočinek u Žáků, kde jsme si mohli prohlédnou " létající myš " neboli netopýra. ...číst dál about Loučení páťáků s 1. stupněm - výšlap do Prlova

Štítky: 

Prázdninová družina a příměstský tábor

Na první týden prázdnin jsme pro Vaše děti připravili tradiční prázdninovou družinu. Bude probíhat ve dnech 3. ,4. a 7. července v čase od 7:30 do 15:30. Na starost ji budou mít naši tři vychovatelé školní družiny a školního klubu - Daniela Kropidlowská, Jaroslav Hajda a Zdenka Polanská. Během prázdninové družiny budou mít děti zajištěn oběd ve školní jídelně, také pitný režim pro ně připravíme, svačiny si přinesou z domova. ...číst dál about Prázdninová družina a příměstský tábor

Štítky: 

Pasování prvňáků na čtenáře 2023.

Ve čtvrtek 15. června se děti z první třídy zúčastnily slavnostního „Pasování na čtenáře“, které pro ně připravila paní knihovnice Eva Kolínková v obecní knihovně ve Valašské Polance. Slavnosti byli také přítomni pan místostarosta Martin Šeliga, ředitel školy Mgr. Petr Filgas a paní kronikářka Jaroslava Mikušková.  Děti si pro tuto příležitost připravily četbu dvou pohádek a dvou básniček ze školního slabikáře. Opravdu všem se čtení vydařilo a dokázali tak, že „být pasován na čtenáře“ je pro ně náležitá pocta za jejich celoroční úsilí a práci. ...číst dál about Pasování prvňáků na čtenáře 2023.

Štítky: 

Anglický jazyk 2.třída

V hodihách výuky anglického jazyka žáci 2.ročníku ztvárnili pohádku O velké řepě. The Great Big Turnip. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. This year he was especially proud of one very big turnip. You have not seen such a huge turnip before......now, please, let´s have a look what happened next...

video 1 ...číst dál about Anglický jazyk 2.třída

Štítky: 

Stránky