Dějepis

VLASTIVĚDNÁ SOUTĚŽ JALOVEČEK

Naši žáci se zúčastnili 1. ročníku této nové soutěže. Ze 6.A Radek Zicha, Leona Zichová a Silvie Piskláková. Ze 6.B Aneta Filgasová a Bára Vychopňová. Žáci jeli prověřit své „síly“ v oblasti znalostí a vědomostí o našem regionu Valašsku.

V silné konkurenci osmáků a deváťáků se naši šesťáci umístili z 12 družstev na 8. místě. A protože byli úplně nejmladší, získali ještě zvláštní cenu.

Na závěr si vyzkoušeli techniku mokrého plstění ovčí vlny podle návodu našich předků. ...číst dál about VLASTIVĚDNÁ SOUTĚŽ JALOVEČEK

Školní projekt "Vypálené obce"

V dubnu jsme se s žáky 9. ročníku v hodinách dějepisu věnovali práci na projektu "Vypálené obce".  Připomněli jsme si události, které se děly v našem okolí na konci války. Přidali jsme osudy dalších obcí nejen u nás, ale i na Ukrajině, které postihl podobný osud jako na Valašsku. Žáci zpracovávali ve skupinkách jednotlivé obce a pak své poznatky prezentovali před spolužáky. V rámci tohoto projektu jsme s oběma třídami navštívili Prlov. Pan Gargulák nás provedl obcí a ukazoval nám konkrétní místa, kde k daným událostem došlo. ...číst dál about Školní projekt "Vypálené obce"

Dějepisná olympiáda - okresní kolo

V úterý 17. ledna se konal 52. ročník Okresního kola I. kategorie dějepisné olympiády v Muzeu Valašska Vsetín. Po úspěšném školním kole byla nakonec do okresního kola pozvána Martina Rašková z 9.A. V silné konkurenci žáků ze základních škol a víceletých gymnázií se úmístila na 28. místě. Získala 55 bodů z celkového počtu 80 bodů. Děkuji za pěknou reprezentaci školy, hlavně za odvahu a chuť zapojit se do dějepisné olympiády. ...číst dál about Dějepisná olympiáda - okresní kolo

Naši žáci spoluautory knihy „ŽIVOT A HISTORIE VYPÁLENÝCH OBCÍ, ANEB ZNÁTE NÁS?“

V úterý 4. listopadu se vybraní žáci 8. a 9. tříd zúčastnili konference v Hlinsku, která byla završením celorepublikového projektu s názvem „Život a historie vypálených obcí, aneb znáte nás?“ Konference se zúčastnili vybraní šikovní a kreativní žáci, kteří spolu s žáky a studenty dalších základních škol a gymnázií tvořili už v loňském školním roce literární, fotografická a výtvarná díla na téma „válka a vypálení obcí nacisty“. ...číst dál about Naši žáci spoluautory knihy „ŽIVOT A HISTORIE VYPÁLENÝCH OBCÍ, ANEB ZNÁTE NÁS?“

Štítky: 

Dějepis - charakteristika předmětu

Výuka dějepisu nabízí žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a vlastního národa. Seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život předcházejících generací a mají význam i pro orientaci v současné společnosti. Důraz je položen především na hlubší poznání historie vlastního národa v kontextu s vývojem Evropy, dějin kultury (vědy, techniky, náboženství, umění, způsobem života) a přínos jednotlivých civilizací a států pro lidský pokrok. Důležité je i poznání dějin Valašska. ...číst dál about Dějepis - charakteristika předmětu

Štítky: 

Projekt "Vypálené obce ČR aneb znáte nás?"

Vybraní žáci 7. a 8. ročníku naší školy se zapojili do projektu „Vypálené obce ČR aneb znáte nás?“. Cílem projektu je, aby se mladá generace dozvěděla o krutých válečných událostech, zamyslela se nad nimi a předávala informace další generaci, protože pamětníci pomalu odcházejí z tohoto světa. 26. března 2014 jsme jako první škola projekt zahájili uvítáním žáků z Miřetic, společně s nimi jsme navštívili pietní místo v Prlově, který byl za války vypálen. ...číst dál about Projekt "Vypálené obce ČR aneb znáte nás?"

Štítky: 

Výstava Egypt - dar Nilu

V pátek 28. února 2014 se vydali žáci 6. ročníku na Vsetínký zámek, kde navštívili opravdu zajímavou výstavu Egypt – dar Nilu. Díky bohaté sbírce slovenského cestovatele Jána Hertlíka si mohli žáci prohlédnout slavnou Tutanchamonovu zlatou pohřební masku, bustu nejkrásnější ženy starověku Nefertiti, mumie posvátných zvířat, různé sošky, ozdoby, papyrus, hieroglyfy apod. ...číst dál about Výstava Egypt - dar Nilu

Štítky: 

Stránky