Školní projekt "Vypálené obce"

V dubnu jsme se s žáky 9. ročníku v hodinách dějepisu věnovali práci na projektu "Vypálené obce".  Připomněli jsme si události, které se děly v našem okolí na konci války. Přidali jsme osudy dalších obcí nejen u nás, ale i na Ukrajině, které postihl podobný osud jako na Valašsku. Žáci zpracovávali ve skupinkách jednotlivé obce a pak své poznatky prezentovali před spolužáky. V rámci tohoto projektu jsme s oběma třídami navštívili Prlov. Pan Gargulák nás provedl obcí a ukazoval nám konkrétní místa, kde k daným událostem došlo. Na závěr jsme se zastavili v Pietní síni, kde se celý příběh propojil s dobovými fotografiemi a žáci si například "potěžkali" i repliky tehdejších zbraní. Děkujeme za podrobné přiblížení událostí, zasazení do dobového kontextu a vykreslení osudu lidí, kterých se to přímo dotklo. Projekt bude vystaven v prostorách školy.

Galerie: