Český jazyk

Beseda o kronikách

V pátek 11. listopadu zavítala do hodin českého jazyka v 7. ročnících paní Jaroslava Mikušková, kronikářka Valašské Polanky. Přinesla dětem ukázat současnou kroniku obce, kterou jako jedna z mála píše ručně krásným písmem. Dozvěděli jsme se, že kronikář v dnešní době musí vést kroniku podle přesně stanovených pravidel, ale autoři historických kronik si vlastně mohli zapisovat, co chtěli. Dále jsme nahlédli do vzácných historických knih, do knihy ohlášek, pamětních knih, které nám paní Mikušková přinesla ukázat. ...číst dál about Beseda o kronikách

Štítky: 

Zdravý den - projekt 5. třídy

Ke konci září probíhá na naší škole projekt "Zdravý den". V pátek 23. září si žáci přinesli do školy zdravou svačinku a letáky z obchodu. Povídali jsme si o zdravé výživě, co našemu tělu prospívá a co mu naopak škodí, pouštěli si video o zdravém životním stýlu. V dalších hodinách jsme vyráběli koláže - Strom zdraví, Srdce. Vše jsme pak završili v hodině tělocviku, kde jsme si ověřili, jak je pro naše zdraví pohyb důležitý. ...číst dál about Zdravý den - projekt 5. třídy

Dopis osobě, kterou dokonale znám

Naši osmáci dostali za úkol v hodině českého jazyka napsat svému budoucímu já. Úkolem bylo zaznamenat, kde asi budu za pět let, čeho bych chtěl/a dosáhnout, a co bych chtěl/a  v této době dělat. Ti odvážnější  měli odvahu se s námi o svou korespondenci podělit a paní učitelka musela konstatovat, že práce byly velmi zdařilé. Dopisy vlastnímu já jsme zabalili do vlastnoručně vyrobených obálek a následně jsme je vložili do pevného plastového pytle. Takto pečlivě pojištěná psaní jsme zakopali, jako poselství pro naši budoucnost. ...číst dál about Dopis osobě, kterou dokonale znám

Štítky: 

Literárně - dějepisný projekt 6. ročníků

Žáci 6.A a 6.B  společně výtvarně zpracovali projekt, který je inspirován řeckou mytologií. Jelikož v literatuře i v dějepisu probíráme stejné téma, rozhodly jsme se s paní učitelkou Fialovou oba předměty propojit. V literatuře jsme si tedy společně četli báje, v dějepisu nastudovali zajímavosti o řeckém bájesloví a žáci se mohli pustit do výtvarného tvoření. Během několika vyučovacích hodin vznikla malovaná koláž s postavičkami bohů a řeckých hrdinů.   ...číst dál about Literárně - dějepisný projekt 6. ročníků

Štítky: 

Školní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň

V pondělí 18. března se uskutečnilo školní kolo v recitaci žáků prvního stupně. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Nultou kategorii tvořili žáci první třídy. V první kategorii se utkali žáci druhé a třetí třídy a ve druhé kategorii soutěžili žáci čtvrté a páté třídy. V nulté kategorii zvítězil Kryštof Spáčil s básničkou  Jak šlo vejce na vandr. ...číst dál about Školní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň

Štítky: 

Básně pro 6.ročník

Žáci se naučí jednu báseň z čítanky, které jsou níže doporučené, nebo si sami najdou báseň(min 16 veršů-řádků.)a zarecitují nejpozději 15. února

str.16 Zeměkoule- Voskovec,Werich

str.19 Měsíc- František Branislav

str.40 Brontosaurus- Jiří Žáček

str.64 Co se doma chystá- Ilona Borská

str.81 Čí oči- Jan Noha

str. 120 Stonožka

str.150 První den prázdnin ...číst dál about Básně pro 6.ročník

Štítky: 

Čtenářský deník - 4. třída - šk. r. 2017/2018

Tak od letoška jste už moji milí čtvrťáci!

Mám radost, že jste si už zvykli pracovat se čtenářským deníkem. V zápisech o přečtených knihách můžete pokračovat do těch, které jste si pořídili vloni. Z následujícího seznamu si vyberte 5 knih. A že máte z čeho vybírat. Knihy jsou rozdělené podle žánrů. Opět ocením, pokud jich přečtete víc. Ke kontrole je, stejně jako vloni, budete předkládat vždy každé dva měsíce – tj. na začátku listopadu, ledna, března, května a na začátku června. V seznamu už nejsou žádné obrázkové knihy, tak neotálejte a pusťte se do čtení. ...číst dál about Čtenářský deník - 4. třída - šk. r. 2017/2018

Štítky: 

Čtenářský deník ve třetí třídě (upraveno 2022)

Moji milí třeťáci.

V tomto školním roce si každý z Vás založí svůj ČTENÁŘSKÝ DENÍK.

Pořídíte si sešit nejlépe s tvrdými deskami. Může být velký (formát A4) nebo malý (formát A5). Obal může být jednoduše jednobarevný, ale vy tam určitě budete chtít mít krásné obrázky - zvířátka, auta atp. ...číst dál about Čtenářský deník ve třetí třídě (upraveno 2022)

Štítky: 

Kulturní deník - 5. třída

Moji milí páťáci.

V letošním roce si každý z Vás založí "KULTURNÍ DENÍK". Jeho součástí budou nejen zápisy o přečtených knihách, ale i zápisy o kulturní události.

Pořídíte si sešit s tvrdými deskami. Je jedno, zda to bude sešit A5 nebo A4.

Jeho obsahem budou minimálně 2 zápisy za dva měsíce, z nichž jeden se bude týkat přečtené knihy. ...číst dál about Kulturní deník - 5. třída

Štítky: 

Stránky