Informace o změnách v testování od 3. ledna 2022

S účinností od 3. ledna 2022 schválila vláda následující mimořádná opatření, která se budou týkat i naší školy, a to testování žáků a zaměstnanců.

  • v období od 3. do 16. ledna 2022 bude probíhat testování žáků dvakrát týdně - v pondělí a čtvrtek první vyučovací hodinu (nepřítomní žáci se otestují v první den svého příchodu do školy)
  • od 17. ledna se pak budou žáci testovat opět pouze jednou týdně v pondělí
  • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • stejná pravidla, termíny i postupy platí pro testování zaměstnanců školy

Věříme, že díky tomuto opatření omezíme počet tříd, které by spadly do karantény.

Na základě výsledků testování během prvních dvou týdnů bude také rozhodnuto o obnovení organizace kroužků. Děti se vše včas dozví od svých vyučujících. 

Děkujeme za pochopení.