Ve škole dochází od 12.10. 2020 k dalším organizačním změnám

Z nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dochází na naší základní škole od pondělí 12.10. 2020 k dalším organizačním změnám.

První stupeň bude fungovat normálně ve standardním režimu bez omezení včetně školní družiny, na druhém stupni bude realizován částečný přechod na distanční vzdělávání. Co to v praxi znamená?

V týdnu od 12.10. 2020 do 16.10. 2020 se budou distančně (doma) vzdělávat osmé a deváté ročníky (obědy jim byly odhlášeny hromadně). Šesté a sedmé třídy pokračují v klasické prezenční výuce ve škole. V dalším týdnu od 19.10. 2020 do 23. 10. 2020 se tyto skupiny vymění. Systém zadávání domácích úkolů zůstává stejný, na webových stránkách školy bude opět vytvořena ikonka "Domácí úkoly pro žáky", ve které najdete vše podstatné. Součástí distanční výuky budou také videokonference, jejichž rozvrh bude rovněž zveřejněn na našich webových stránkách. Žákům osmých a devátých ročníků již byly tyto rozvrhy rozdány. Úkoly pro žáky budou zadávány na období jednoho týdne, tak jako tomu bylo na jaře.

V případě, že je dítě na distanční výuce nemocné, omlouvá ho rodič telefonicky třídnímu učiteli, nebo v kanceláři školy.

Zásadní změnou je to, že distanční vzdělávání je již ukotveno v zákoně a pro žáky se stalo povinným. Vyučující tak budou vypracované úkoly hodnotit dle klasifikačního řádu. Poslední důležitou informací je skutečnost, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy považovalo s ohledem na současnou situaci za potřebné prodloužit podzimní prázdniny a vyhlásilo tak 26. 10. a 27. 10. 2020 pro žáky základních škol jako volné dny. Děkujeme za pochopení a přejeme pokud možno hezký víkend.