Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2023-2024

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024 se bude konat v pavilonu 1. stupně naší základní školy ve dnech 3. - 5. dubna 2023 vždy od 12:00 do 16:00 hodin.

K zápisu je nutné přinést následující dokumentaci - tu najdete v přílohách tohoto článku (pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, stavte se za námi do kanceláře, rádi Vám je připravíme).

  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte
  • Žádost o přijetí
  • Zápisní list nebo Žádost o odklad ( + související dokumentaci od lékaře a Školského poradenského zařízení - PPP nebo SPC). Pokud již budete mít v době zápisu k dispozici zprávu z vyšetření v PPP nebo SPC, vezměte ji s sebou. Pokud máte termín vyšetření sjednán až po zápisu, vůbec to nevadí, zprávu z vyšetření nám dodáte později.
  • Dotazník školní zralosti - není nutný, ale jeho vyplněním poskytnete paní učitelce u zápisu další důležité informace o svém dítěti.

Prostudujte si také následující dokumentaci - tu také najdete v přílohách článku.

  • Informace k zápisu na  školní rok 2023/2024
  • Optimální připravenost

V případě nejasností nebo dotazů pište na filgas@zsvalpolanka.cz nebo volejte na +420 732 723 756.

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Štítky: 
Galerie: