Slavnostní proslov k zahájení nového školního roku 2022-2023

Vážení kolegové a kolegyně, milí žáci. Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal zde ve škole na prahu nového školního roku 2022-2023. Začátek každoročního vzdělávacího kolotoče je vždy slavnostním okamžikem a já se těším z toho, že se s Vámi všemi mohu opět po delší době vidět. Po dvou měsících, které většina z Vás naplnila odpočinkem, letními radostmi a dobrodružstvím, nám prázdniny končí a znovu nastává období naší společné zodpovědné práce. Pevně věřím a doufám, že i v letošním školním roce to nebude jen čas plný povinností a starostí, ale také společných zážitků a nových přátelství, které nás všechny posunou zase o kus dopředu. Pro všechny z nás je to zvláštní den – mnozí přichází s radostí a očekáváním, co zajímavého je letos ve škole čeká, někteří možná s drobnými obavami. Nejkrásnější chvílí je začátek školního roku samozřejmě pro ty, kteří do školy přicházejí poprvé. Naši prvňáčci. Všechny je u nás srdečně vítám a doufám, že si tady co nejdříve zvyknou a najdou nové kamarády. Co se týká našeho učitelského sboru, který se bude pokoušet zlepšit Vaše vědomosti, schopnosti a dovednosti, tak ten v letošním školním roce pokračuje v naprosto stejném složení, jako vloni. Kromě žáků a pedagogů se zde ve škole potkáváme i s dalšími důležitými lidmi, bez kterých by to celé nefungovalo, a to jsou všichni naši provozní zaměstnanci. Rád bych i jim popřál klidný a pohodový školní rok bez starostí a stresu. Pokud bychom si velmi krátce mohli povědět, co nás kromě samotné výuky letos čeká, určitě bych rád zmínil rekonstrukci tělocvičny, která se nyní dokončuje a měla by být hotova na konci září. Budeme také finišovat s projektem Šablony 3, díky kterému je možné realizovat velkou spoustu doučování, jež spoustě z Vás pomáhá. Dále pak dobudujeme školní přírodní zahradu a pomalu se chystáme na modernizaci našeho sportoviště. Není toho málo, ale já pevně věřím, že se vše postupně podaří a zvládne. Na závěr nezbývá, než popřát všem žákům hodně úspěchů, rodičům dostatek trpělivosti a radosti z výsledků svých dětí a pedagogům mnoho pracovního elánu, tvůrčích nápadů a potěšení z práce. A nám všem aby se nás celý školní rok držela dobrá nálada a hlavně pevné zdraví, bez kterého to nejde. Petr Filgas, ředitel školy