Seznam sešitů pro žáky druhého stupně na školní rok 2022 - 2023

Tradičně již v průběhu prázdnin zveřejňujeme seznam sešitů pro žáky druhého stupně, aby si je na školní rok 2022 - 2023 mohli zakoupit. 

6. ročník 

PŘEDMĚT

Český jazyk 544    544    524    524    524 

Anglický jazyk 544    sešit na slovíčka A5 

Matematika 460    440    520 

Fyzika 540  525

Přírodopis 460

Dějepis 464 

Zeměpis 540 

Výchova k občanství 444

Výchova ke zdraví 544 

Svět práce 520 

Hudební výchova - notový

 7. ročník

PŘEDMĚT 

Český jazyk 2 x č. 544    3 x č. 524 

Anglický jazyk 544    sešit na slovíčka A5 

Druhý cizí jazyk 544 

Matematika 460    440    520  

Fyzika 540    525

Přírodopis 460 

Zeměpis 540 

Dějepis 464 

Výchova k občanství 444

Svět práce 540 

Hudební výchova 524   

8. ročník

PŘEDMĚT  

Český jazyk 544    544    524    524  

Druhý cizí jazyk 544

Anglický jazyk 544       sešit na slovíčka A5 

Matematika 460    460    520 

Fyzika 540   525

Chemie 540    520 

Přírodopis 460 

Dějepis 464 

Zeměpis 540 

Výchova k občanství 444

Svět práce 520 

Hudební výchova 524 

9. ročník

PŘEDMĚT  

Český jazyk 544    544    524    524 

Anglický jazyk 544      sešit na slovíčka A5

Druhý cizí jazyk 544

Matematika 460    440    520 

Fyzika 540   525

Chemie 540    520 

Přírodopis 460 

Dějepis 464 

Zeměpis 540    440 

Výchova k občanství 444

Výchova ke zdraví 544

Svět práce 520 

Hudební výchova 524

Štítky: