Recitační soutěž 1. stupně 2023

Ve středu 22. února 2023 se uskutečnilo školní kolo v recitaci, kterého se zúčastnilo 21 vybraných žáků první až páté třídy. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Nultou kategorii tvořili žáci první třídy. V první kategorii spolu soutěžili druháci a třeťáci. Poslední kategorie byla zastoupena dětmi ze čtvrté a páté třídy. Soutěž hodnotily všechny třídní učitelky jednotlivých tříd prvního stupně.

V nulté kategorii získala první místo Beáta Jana Machačová s básničkou Smolíček a jeskyňky. Na druhém místě se umístila Nela Beňová s básničkou Vosa parádnice a třetí skončila Amálie Povalačová, která přednesla básničku Sloni v porcelánu.

V první kategorii obsadila první místo Eliška Slováková ze třetí třídy s básničkou Ufo, ufo, ufoni. Druhá skončila Karolína Šafaříková z druhé třídy s básničkou Rozmazlená beruška a jako třetí se umístila Lucie Vychopňová ze třetí třídy s básničkou Řetízek.

Ve druhé kategorii vyhrála první místo Adéla Beňová z páté třídy s básní Jak taškář, napálil taškáře. Druhé místo vysoutěžila Mariana Mikulíková ze čtvrté třídy s básničkou Ježci. Třetí místo obhájila opět žákyně páté třídy Rozálie Gajdošová, která soutěžila s básní Otesánek.

Všem oceněným žákyním ještě jednou srdečně blahopřejeme a věříme, že se zájem o recitaci mezi žáky naší školy udrží i nadále. Děkuji také za spolupráci všem paním učitelkám, které zasedaly v porotě a přednes dětí hodnotily. Spoustu hezkých zážitků při četbě poezie vám všem přeje organizátorka soutěže Vlasta Ibříšková.

Štítky: 
Galerie: