Realizace školní zahrady s podporou SFŽP

V minulých dvou letech jsme se věnovali nejen rekonstrukci odborných učeben a tělocvičny, ale při vylepšování školního prostředí jsme mysleli také na naši zahradu. Skrývá v sobě totiž obrovský potenciál, který bychom rádi využili nejen během běžné výuky, ale i v rámci neformálního vzdělávání (školní družina a školní klub), setkávání s rodiči, školních akcí a projektových dnů nebo pro chvíle odpočinku a relaxace. Proto jsme se zapojili do výzvy SFŽP a díky této podpoře vzniklo ve stávající zahradě mnoho nových prvků - např. jezírko, týpí, chovatelský koutek se slepicemi, interaktivní dřevěné hry, ohniště s lavičkami, vyvýšené záhony, velký tříkomorový kompostér nebo venkovní učebna s tabulí. Při plánování zahrady jsme oslovili maminku naší žákyně, paní Ing. Evu Ptáčkovou, která dala našim představám konkrétní podobu a projekt školní zahrady vytvořila. Během jeho realizace se do potřebných prací zapojili nejen zaměstnanci školy a žáci, ale také řada rodičů. Všem těmto lidem patří bezesporu velký dík, bez jejich pomoci a přispění bychom se určitě neobešli.

Věříme, že "vylepšená" zahrada poskytne našim žákům i pedagogům podnětné prostředí pro badatelské, činnostní a zážitkové učení a my podpoříme pobyt žáků venku i jejich kladný vztah k přírodě. O slavnostním otevření zahrady budeme veřejnost určitě informovat a velmi se na tento den těšíme.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

https://www.sfzp.cz/

https://www.mzp.cz/

 

 

 

 

Štítky: 
Galerie: 
Příloha: