Organizace prvních školních dnů 2023-2024

První školní dny se blíží raketovým tempem, a tak přinášíme základní organizaci prvních školních dnů.

V pondělí školní rok zahájíme společným setkáním v respiriu školy. Poté se žáci se svými třídními učiteli a učitelkami přesunou do tříd. Výuka je tento den zkrácená a třídy odejdou na oběd podle následujícího rozpisu:

9:20 – 1. AB., 2. a 3. třída, 9:30 – 4. a 5. třída, 9:40 – 9. A+B, 8.B, 9:50  - 8. A, 7. A+B, 10:00 – 6. A+B

Školní družina i školní klub budou již od pondělí fungovat v tradičních časech tak, jak jste zvyklí.

V úterý budou pokračovat třídnické práce, výuka pro první stupeň skončí po čtvrté vyučovací hodině, pro druhý stupeň po páté vyučovací hodině. Rozpis obědů pro tento den:

11: 05 – 1.AB, 2. a 3. třída, 11 : 15 – 4. a 5. třída, 11 : 50  –  6. A+B, 12: 00 -  7. A+B + 8.A, 12 : 10 – 8.B + 9.A+B

Od středy 6. září 2023 již bude probíhat výuka podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování, povinně volitelných předmětů a náboženství (rozvrh hodin dostanou žáci během prvních dvou dnů, stejně jako další potřebné formuláře spolu s nabídkou nepovinných předmětů a kroužků). Od 18. 9. 2023 začneme vyučovat také nepovinné předměty a kroužky.

Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům i pedagogům, aby byl pro ně školní rok 2023/2024 úspěšný, pohodový a plný nových zajímavých vědomostí a příjemných (nejen školních) zážitků. 

Petr Filgas