Organizace prvních školních dnů 2022-2023

Tak jsme se všichni dočkali a začátek nového školního roku je opět tady. Jak budou probíhat jeho první dny na naší škole?

Ve čtvrtek školní rok zahájíme společným setkáním v respiriu školy. Poté se žáci se svými třídními učiteli a učitelkami přesunou do tříd. Výuka je tento den zkrácená a třídy odejdou na oběd podle následujícího rozpisu:

9:20 – 1., 2. a 3. třída, 9:30 – 4. a 5. třída, 9:40 – 9. A+B, 8.B, 9:50  - 8. A, 7. A+B, 10:00 – 6. A+B

Školní družina i školní klub budou ve čtvrtek i v pátek fungovat v tradičních časech tak, jak jste zvyklí.

V pátek budou pokračovat třídnické práce, výuka pro první stupeň skončí po čtvrté vyučovací hodině, pro druhý stupeň po páté vyučovací hodině. Rozpis obědů pro tento den:

11: 05 – 1., 2. a 3. třída, 11 : 15 – 4. a 5. třída, 11 : 50  –  6. A+B, 12: 00 -  7. A+B + 8.A, 12 : 10 – 8.B + 9.A+B

Od pondělí 5. září pak už bude probíhat výuka podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování a náboženství (rozvrh hodin dostanou žáci během prvních dvou dnů, stejně jako další potřebné formuláře spolu s nabídkou nepovinných předmětů a kroužků). Od následujího týdne, t.j. od 12. září začneme vyučovat také výše zmíněné nepovinné předměty a kroužky.

Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům i pedagogům, aby byl pro ně školní rok 2022/2023 úspěšný, pohodový a plný nových zajímavých vědomostí a příjemných (nejen školních) zážitků. 

Štítky: