Organizace posledního týdne školního roku 2021/2022

V posledním týdnu školního roku 2021/2022 bude probíhat výuka již bez odpoledního vyučování. Školní družina i školní klub bude fungovat a končit až do čtvrtku 30. června jako obvykle. V pondělí a úterý budou třídní učitelé ve svých třídách sbírat učebnice za tento školní rok a rozdávat učebnice na ten příští. Ve středu má první stupeň připraven program venku pod vedením třídních učitelek. Druhý stupeň navštíví během exkurzí firmy a významná místa v okolních obcích.

Výuka končí pro první stupeň po 4. vyučovací hodině (cca v 11:00) a pro druhý stupeň po 5. vyučovací hodině (cca ve 12:00), žáci budou postupně odcházet na obědy.

Ve čtvrtek se se žáky slavnostně rozloučíme společným setkáním v respiriu školy, poté jim třídní učitelé rozdají vysvědčení. Odchody na oběd se budou řídit následujícím rozpisem:

I.,II., III. – 9:20                       
IV.,V. – 9:30
VI.A,VI.B, VII.A – 9:40
VII.B, VIII.A, VIII.B – 9:50
IX.A,IX.B – 10:00

Přejeme všem našim žákům, aby si prázdniny užili. Pedagogům i ostatním zaměstnancům, aby si během dovolené odpočinuli a nasbírali síly pro nový školní rok. Na všechny se budeme těšit ve čtvrtek 1. září. 

Štítky: