Hrad Bouzov - výlet 3., 4. a 5. třídy

 Třeťáci, čtvrťáci a páťáci  absolvovali ve středu 25. května školní výlet na hrad Bouzov. Nejdříve jsme navštívili historický areál v podhradí , kde pro nás měli připravený velmi zajímavý program. Dozvěděli jsme se zajímavé informace z doby husitské, podrobnosti o životě švýcarského ostrostřelce Viléma Tella, detaily o nejrůznějších střelných a palných zbraních. Vybraní žáci se mohli účastnit turnaje, ve kterém zvítězil nejudatnější rytíř (v našem případě rytířka Bára Výchopňová z páté třídy). Ve střelecké soutěži naprosto zazářila další páťačka Lucka Hanulíková, která svými střeleckými výkony své protihráče doslova převálcovala. Pak následovala prohlídka hradu s velmi poutavým výkladem paní průvodkyně. I když celý den vydatně pršelo,  přesto jsme si výlet náramně užili a odvezli jsme si spoustu nových poznatků a zážitků.

Štítky: 
Galerie: