Den naruby 2022 očima Elišky Ondrišíkové z 9.B

V pátek 17. června proběhl u nás ve škole Den naruby - mohli jsme si jako nejstarší žáci ve škole vyzkoušet, jaké je být učitelem na prvním stupni, a to hned pro několik různých předmětů. Zjistili jsme, že práce pedagoga není tak jednoduchá, jak by se někomu mohlo zdát. A po více po sobě jdoucích hodinách může být i dost vyčerpávající. Několik dní před akcí za námi chodily děti z prvního stupně vyzvídat, který "učitel" přijde do jejich třídy, a moc se na tento den těšily. V hodině hudební výchovy jsme si s dětmi zazpívali a zatančili. V matematice jsme si osvěžili násobilku, v prvouce jsme si společně zopakovali všechny části lidského těla. V českém jazyce jsme společně četli a připomněli si vyjmenovaná slova. Nezalekli jsme se ani tělocviku - běhali jsme a připravili jsme si pro děti sportovní soutěže. Naši žáci z prvního stupně byli velice šikovní, pozorní a se zájmem sledovali náš "učitelský výklad". Zapojili se do všech námi připravených aktivit, zároveň se ale nestyděli zeptat, pokud něčemu nerozuměli. Na rozdíl od skutečných učitelů jsme nerozdávali známky, ale sladkou odměnu. Všichni jsme si tento výjimečný den užili. Za deváťácký pedagogický tým napsala Eliška Ondrišíková z 9.B. 

Štítky: 
Galerie: