9. ročník - distanční výuka

Počet zobrazení 
Titulek Autor Zobrazení
Český jazyk hry Napsal Marcela Koňaříková 53
Fyzika 17.-21.5.2021 Napsal Kateřina Šviráková 193
Přírodopis - 9. ročník - 17.-21.5. 2021 Napsal Magdaléna Kovářová 248
chemie 17.5 - 21.5.2021 Napsal Aleš Černotík 201
Český jazyk - 9. ročník 17.-21.5. 2021 Napsal Marcela Koňaříková 276
Anglický jazyk,9.ročník, Natalia Tellerová, 17.-21.5. Napsal Natalia Tellerová 150
Русский язык, 9-ый класс,Наталья Теллерова, 17.-21.5. Napsal Natalia Tellerová 147
Německý jazyk - 9.ročník, 17.-21.5. 2021 Napsal Jan Nahodil 151
Matematika - 9.ročník, 17.5.- 21.5.2021 Napsal Petra Janotová 285
Zeměpis - 9.ročník, 17.-21.5. 2021 Napsal Jan Nahodil 177
Dějepis 9. ročník 17.5.- 21.5. 2021 Napsal Milena Fialová 259
Anglický jazyk- 9.r. Koňaříková 17.-21.5.2021 Napsal Marcela Koňaříková 154
Výchova k občanství 9.ročník Napsal Jitka Sedláčková 142
chemie 3.5. - 7.5.2021 Napsal Aleš Černotík 249
Anglický jazyk, 9.ročník,Natalia Tellerová, 3.-7.5. Napsal Natalia Tellerová 154
Zeměpis - 9.ročník, 3.-7.5. 2021 Napsal Jan Nahodil 208
Dějepis 9. ročník 3.5.- 7.5. 2021 Napsal Milena Fialová 157
Přírodopis - 9. ročník - 3.-7.5. 2021 Napsal Magdaléna Kovářová 240
Český jazyk- 9. ročník 3.-7.5.2021 Napsal Marcela Koňaříková 313
Anglický jazyk- 9.r. Koňaříková 3.-7.5.20212021 Napsal Marcela Koňaříková 189