Postup v případě karantény a distanční výuky

Nastalo období, kdy i na naší škole bohužel začal kolotoč s karanténami jednotlivých tříd. Zde jsou potřebné informace pro případ karantény a distanční výuky.

Všechny potřebné informace pošle v případě nařízené karantény ředitelství školy zákonným zástupcům do bakalářů - v této nejisté době je určitě nutné zprávy v bakalářích kontrolovat.

Karanténu pro celou třídu (popř. další žáky ze slučovaných hodin) vyhlašuje KHS Zlín v případě, že žáci byli v rizikovém kontaktu s osobami, u kterých se laboratorním vyšetřením prokázalo onemocnění Covid - 19. Karanténa se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ne na jejich rodinné příslušníky.

Prosím, očekávejte doručení SMS zprávy od KHS s odkazem na sebetrasovací formulář. Pokud se rozhodnete tuto možnost nevyužít, bude Vás ohledně karantény telefonicky kontaktovat trasovací centrum hygienické stanice.

Výjimku z karantény mají žáci, kteří jsou očkovaní, nebo toto onemocnění v posledních šesti měsících prodělali, případně v den kontaktu nebyli ve škole. Ti všichni do karantény nemusí a mohou pokračovat v klasické prezenční výuce ve škole. Prosíme rodiče těchto dětí, aby nám nahlásili, zda jejich dítě přijde do školy, nebo se připojí ke své třídě na distanční výuku.

 

 

Během distanční výuky mají děti nárok na školní oběd, je ale nutné si jej nahlásit vedoucí stravování a vyzvednout (nikoliv žákem) ve stanovený výdejový čas. Nyní mají všichni žáci obědy automaticky odhlášeny.

Karanténa může být ukončena následujícím způsobem:
a) po 14 dnech od posledního kontaktu s nakaženým v případě, že Vaše dítě neabsolvuje PCR test

b) po minimálně 7 dnech od kontaktu s nakaženým v případě negativního výsledku testu PCR, který Vaše dítě může absolvovat 5. - 7. den od posledního kontaktu s nakaženým a v případě negativního výsledku se žák může mohou do školy vrátit dříve, podmínkou je potvrzení o absolvovaném negativním PCR testu. Další podmínkou návratu je samozřejmě to, že dítě nemá zdravotní potíže.

Postup v případě žádosti o ošetřovné najdete zde.

Tiskopis k žádosti o ošetřovné najdete zde.

 

Distanční výuka

Distanční výuka probíhá kompletně včetně videokonferencí v Teamsech. Rozvrh videokonferencí najdete na webu školy (pod  odkazem Rozvrh hodin - distanční výuka) a žáci jej také najdou ve svém kalendáři Teams. Přes Teams také bude probíhat zadání i odevzdání domácích úkolů. V případě nemoci a pracovní neschopnosti pedagoga videokonference daného předmětu probíhat nebudou, ale žáci budou mít na daný týden zadány domácí úkoly. 

 

Věříme, že díky vzájemné spolupráci překonáme i toto nelehké období.