Plán školních akcí na měsíc říjen

V měsíci říjnu nás čekají následující akce a události:

  • 1. října - instalace Výstavy na stromech - organizace Magda Kovářová, Aleš Černotík a žáci 9.ročníku včetně přípravy aktivit pro následující týden
  • 2. - 9. října - probíhající Výstava na stromech k Týdnu důstojné práce s aktivitami pro všechny třídy
  • 5. října - školení k projektu Šablony III - Marta Pecárová, Renata Procházková
  • 13. října - setkání školních metodiků prevence - Vsetín, Jan Nahodil
  • 18. října - projekt Firma - pro žáky 9.B - organizace Jan Nahodil, Jiří Fiala
  • 19. října - projekt Firma - pro žáky 9.A - organizace Jan Nahodil, Petra Janotová
  • 19. října - setkání výchovných poradců - Vsetín - Marta Pecárová
  • 28. října - státní svátek
  • 27. a 29. října - Podzimní prázdniny
  • další akce v říjnu: Etické dílny pro žáky 3. a 4. třídy Jak být dobrým kamarádem - organizace Jan Nahodil a třídní učitelky Irena Filgasová a Drahomíra Hladká