Slavnostní proslov k zahájení školního roku 2021-2022

Vážení kolegové a kolegyně, vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych Vás dnes co nejsrdečněji přivítal zde ve škole při zahájení nového školního roku 2021-2022. Pro všechny z nás je to zvláštní den – mnozí přichází s radostí a očekáváním, co zajímavého je ve škole čeká, někteří možná s drobnými obavami ze změn, které nás v poslední době provázejí. Loňský školní rok byl pro všechny velmi složitý a já věřím, že po prázdninovém odpočinku zvládneme plynule navázat na těch pár týdnů, které jsme mohli v květnu a v červnu strávit společně zde ve škole. Že to nebude úplně jednoduché a že úvod bude pro všechny náročný a plný změn, je jasné. My všichni pedagogové a zaměstnanci školy, se Vám žákům ale budeme snažit být maximálně nápomocni. 

Velmi rád bych nyní přivítal naše prvňáčky, pro které je dnešní den slavnostní, protože zasednou do školních lavic úplně poprvé. Máme jich celkem čtrnáct a starat se o ně bude paní učitelka Eva Matušová. Mezi odvážlivce, kteří nasedají na náš školní kolotoč, patří Daniel Juhaňák, Matouš Kratochvíl, Tobiáš Mikulík, Václav Trňák, Sofie a Valérie Hnilicovy, Rozálie Hyžáková, Viktorie Hyžáková, Klára Molková, Laura Mollová, Soňa Psotová, Karolína Šafaříková, Eliška Šťastná a Natália Šujáková. Držím palce, ať se Vám začátek povede a nadšení z nových zážitků a prostředí Vás neopouští.

 

Kromě prvňáčků k nám tradičně přicházejí také žáci do šestých tříd z okolních menších škol.  Ze Základní školy Leskovec jsou to Martin a Šimon Staňkovi, Viktorie Muchová, Nicol Zgabajová, Tadeáš Jeřábek a Ondřej Tomaník. Ze Základní školy Pozděchov pak šesťáky doplní Eliška Štachová, Natálie Čalová, Martin Smitka, Ondřej Hromada, Jaromír Kovář, Jan Kratina, Robin Hromada, a Pavel Zicha. Kromě těchto dětí k nám do osmé třídy ze Základní školy v Zubří přichází Daniel Ondruš, do deváté třídy pak Dominik Pšenica ze Základní školy v Kelči. Zvláštním hostem pak u nás letos bude Filip Marian Kratina, který na naší škole absolvuje půlroční zahraniční stáž a přijel z International school v německých Drážďanech.  

Aby byl výčet našich letošních posil kompletní, zbývá ještě dodat, že jsme rozšířili také pedagogické řady, do kterých přichází z Integrované střední školy v Hodoníně paní Alena Zubalíková, se kterou se budou hlavně starší žáci potkávat ve fyzice, němčině a občanské výchově. Pevně doufám, že se Vám všem bude na naší škole líbit, a že zde najdete spoustu nových kamarádů a přátel. 

Kromě nových tváří jsme si pro Vás připravili také jednu avizovanou provozní změnu. Od letošního září se nám naplno rozbíhá nový elektronický systém školy zvaný Bakaláři, jehož součástí je také zapisování známek a omluvenek online. Mizí tak klasické žákovské knížky, které nahrazují ty elektronické. Pevně věřím, že si na nový formát brzy zvyknete, hlavně pro nenapravitelné zapomnětlivce to bude změna více než vítaná.

Co se týká tradičních akcí, besed, turnajů, závodů a olympiád, které jsme museli loni oželet, věřím, že letos již bude vše o trošku lepší a bude možné alespoň na ty nejvýznamnější akce odjet a zúčastnit se jich.

Na závěr nezbývá, než popřát všem žákům hodně úspěchů, rodičům dostatek trpělivosti a radosti z výsledků svých dětí a pedagogům hodně pracovního elánu, tvůrčích nápadů a potěšení z práce. A nám všem, abychom se zde mohli potkávat co nejvíce školních dnů, abychom se tu potkávali rádi a celý školní rok se nás drželo pevné zdraví a dobrá nálada.

Petr Filgas, ředitel školy