Informace pro rodiče našich prvňáčků včetně organizace prvních školních dnů

Letošní školní rok 2021 - 2022 zahájíme ve středu 1. září 2021.

Časový harmonogram:

7:00 - 7:30 - příchod prvňáčků s rodiči do školy, přezutí dětí v šatně, přesun všech do 1. třídy

7:30 - společné setkání a přivítání třídní učitelky, prvňáčků a rodičů ve třídě, testování

8:00 - přivítání všech žáků ředitelem školy prostřednictvím školního rozhlasu

8:15 - osobní přivítání prvňáčků vedením školy ve třídě, prostor pro dotazy rodičů

8:30 - rodiče absolvují informační schůzku v družině 

       - děti zůstávají s třídní učitelkou ve třídě, kde proběhne vzájemné seznamování

9:00 - rodiče absolvují informační schůzku ve třídě s třídní učitelkou

       - děti přechází na seznamovací schůzku do družiny, v rámci které také absolvují oběd. (Pokud byste měli  zájem, v provozu bude družina do 16:00).

Poznámka: Děti z ostatních ročníků čekají na své třídní učitele v šatnách. Při návštěvě školy musí mít dle aktuálních hygienických nařízení všichni rodiče po celou dobu nasazen respirátor. Povinností je bohužel rovněž absolvované očkování, platný antigenní test, nebo platná lhůta po prodělaném onemocnění Covid -19. Děkujeme za pochopení.

Přivítání, testování, třídnické práce. Konec vyučování a odchod tříd na oběd středa 1.9. 2021:

9:20 - 1. třída

9:30 - 2. a 3. třída

9:40 - 4. a 5. třída

9:50 - 6.AB

10:00 - 7.AB

10:10 - 8.AB

10:20 - 9.AB

Třídnické práce. Konec vyučování a odchod tříd na oběd čtvrtek 2.9. 2021:

11:05 - 1. třída

11:15 - 2. a 3. třída

11:25 - 4. a 5. třída

11:35 - 6.AB

11:45 - 7.AB

11:55 - 8.AB

12:05 - 9.AB

V pátek 3. 9. 2021 již bude probíhat vyučování dle rozvrhu.