Soutěž "Požární ochrana očima dětí"

Také v letošním roce se naši žáci zúčastnili celostátní soutěže pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska,  nazvané "Požární ochrana očima dětí".  Naši žáci z 1.stupně kreslili obrázky na téma záchranáři při nehodách na železničních přejezdech.

Na 1.místě v kategorii 1. a 2.třída se umístila Mariana Mikulíková ze 2.třídy, 2. místo obsadila Lucie Vychopňová z 1.třídy a na 3.místo dosáhl Jáchym Gargulák ze 2.třídy.

 

V kategorii 3. - 5.třída zvítězil Tomáš Martinka, na 2.místě se umístila Gabriela Maršálková - oba ze 4.třídy a 3.místo obsadila Adéla Beňová ze 3. třídy.

Všechny vítězné obrázky postoupily do okresního kola,  ve kterém se na 1.místě umístil Jáchym Gargulák a na 2.místě Tomáš Martinka. Vítězům gratuluji a přeji hodně úspěchů v dalším ročníku.