Informace pro rodiče o nástupu žáků a provozu školy od 17. května 2021

Od pondělí 17. května 2021 se do školy z distanční výuky vrátí všichni žáci z prvního stupně a budou tedy vzděláváni klasicky prezenčně ve škole.

Rotační výuka na druhém stupni v týdnu od 17. května 2021 stále pokračuje, do školy se vrátí žáci 6. a 7. ročníků. Doma na distančním vzdělávání zůstanou v příštím týdnu žáci 8. a 9. ročníků.

Od 24. května 2021 by pak měla být obnovena prezenční výuka v plném rozsahu pro všechny žáky.

17. května dochází díky rozvolnění protiepidemických opatření k dalším organizačním změnám ve výuce. Na prezenční výuku se vrací zpět všichni žáci prvního stupně, na druhém stupni pak žáci šestých a sedmých ročníků. Naposledy na distanční výuku v tomto týdnu přejde osmý a devátý ročník. Úkoly najdou osmáci a deváťáci jako obvykle na školním webu, dle zajetého rozvrhu budou probíhat také jejich videokonference. Od dalšího týdne (24. května) by se pak měli do školy vrátit na prezenční výuku všichni naši žáci. 

Organizace prezenční výuky 

Ve škole je již možné slučovat žáky různých skupin, proto není potřeba nijak měnit rozvrh tříd, a také se opět rozběhne výuka kroužků a nepovinných předmětů (florbal, keramika, sportovní hry prvního stupně apod.). Podrobné informace sdělí na začátku týdne vyučující nebo třídní učitelé přímo žákům.  

 

Školní družina a klub 

Školní družina i školní klub budou fungovat v běžném režimu, žáci již nebudou rozděleni podle tříd, ale budou docházet do toho oddělení, do kterého byli na začátku školního roku přihlášeni. 

Stravování  

Od pondělí 17. května jsou ke školnímu stravování automaticky přihlášeni všichni žáci prvního stupně a žáci šestých a sedmých ročníků. Žáci na distanční výuce jsou odhlášeni, ale po domluvě s vedoucí stravování si mohou obědy přihlásit a odebrat do jídlonosičů. 

Testování 

Testování žáků bude probíhat jako doposud. Na prvním stupni se budou žáci testovat jednou týdně v pondělí první hodinu, na druhém stupni pak až do odvolání dvakrát týdně, a to první vyučovací hodiny v pondělí a ve čtvrtek. Pokud nebude žák přítomen, otestuje se v den příchodu do školy.  

V případě výskytu příznaků infekčního onemocnění nebo pozitivního testu u žáka je škola povinna umístit žáka do izolované místnosti a informovat zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. 

Pokud žák trpí chronickým onemocněním s příznaky podobnými infekci (např. alergie), je mu umožněn vstup do školy pouze v případě potvrzení od lékaře, že netrpí infekční nemocí. 

Protiepidemická opatření 

Stále platí povinnost nošení chirurgických roušek ve škole, dezinfekce rukou při vstupu do budovu, v odborných učebnách a ve třídách. Doporučeno je důkladné větrání a v případě příznivého počasí pobyt venku včetně volnočasového vzdělávání ve školní družině a klubu.  

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonní číslo +420 732 723 756.