Oznámení o přijetí žáků do prvního ročníku pro školní rok 2021-2022

Ředitel Základní školy Valašská Polanka, okres Vsetín, se rozhodl v souladu s § 46, 165 odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Valašská Polanka, okres Vsetín, níže uvedeným uchazečům:

SEZNAM UCHAZEČŮ

Reg. číslo Výsledek řízení

1 přijat/a

2 přijat/a

3 přijat/a

4 přijat/a

5 přijat/a

6 přijat/a

7 přijat/a

8 přijat/a

9 přijat/a

10 přijat/a

11 přijat/a

12 přijat/a

13 přijat/a

14 přijat/a

15 přijat/a

16 přijat/a

17 přijat/a

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Datum zveřejnění: 3. 5. 2021

Mgr. Petr Filgas

ředitel školy