Ukliďme Česko

Tradiční úklidová akce se v letošním roce koná v důsledku protiepidemických opatření individuálně. Ve Valašské Polance ji organizuje spolek rodičů Stonožka a je jen na nás, jaký úsek obce nebo přilehlé přírody si vybereme a uklidíme. "Pytlomaty" jsou umístěny za Domem služeb, na Obecním úřadě nebo v parčíku na "staré škole" - zde si můžete vyzvednout pytle, organizátoři zároveň prosí o třídění odpadu. Věříme, že se do té to již tradiční události zapojí také naši žáci a jejich rodiče.