Pomoc pro děti v krizových situacích

Protože doba distanční výuky a odloučenosti dětí od vrstevníků se stále prodlužuje a pro mnohé z nich i jejich rodiče je obtížné tyto situace zvládat, nabízí právě pro ně krizovou pomoc Dětské centrum Zlín. Centrum pracuje zdarma, služby poskytuje v rámci celého Zlínského kraje a častými tématy, která řeší, jsou osamělost, izolace, úzkost, deprese, sebepoškozování, sebevražedné myšlenky... a další jevy, které se v souvislosti s probíhající pandemií objevují stále častěji. Podrobnosti se můžete dozvědět z propagačního videa, stránce krizové pomoci nebo na webu dczlin.cz. Telefonní číslo přímo na krizové centrum je 730 166 862.