Shrnutí informací ze společné únorové schůzky s rodiči žáků 9. ročníku-přijímací řízení na SŠ

Vážení rodiče,

zde je krátké shrnutí informací z naší společné únorové schůzky k přijímacímu řízení Vašich dětí:

1. Od 15. do 24. února 2021 si vyzvedněte v kanceláři školy od 8 do 15 hodin „předvyplněné“ přihlášky.

2. Překontrolujte si údaje na přihlášce, doplňte kontaktní údaje (telefon, e-mail)

 

3.V případě, že je nutné na přihlášku potvrzení lékaře, objednejte se k němu (zkratka PLPP u oboru v „Atlasu školství Zlínského kraje“). 

4. Podepište přihlášky

5. Pokud máte obě přihlášky na stejnou školu (jen jiný obor), je možné je poslat v jednom společném dopisu.

6. Odešlete nejlépe doporučeně obě přihlášky na adresu škol uvedené na přihlášce do 1. března 2021 (nejpozději). 

7. Zápisový lístek bude žákům, případně zákonným zástupcům, předán v ZŠ Valašská Polanka.

8. Jednotná přijímací zkouška se koná 12. a 13. dubna pro obory ukončené maturitní zkouškou, pokud ředitel SŠ nestanovil jinak (do 31. ledna 2021).

9. Očekávejte odpověď /dopis ze střední školy s dalšími informacemi. Doporučuji také sledovat webovou stránku SŠ.

10. U všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021. U učebních oborů jej zveřejní nejdříve 22. dubna 2021.

11. Pokud byl uchazeč přijat, je nutné odevzdat (osobně/poštou doporučeně) na SŠ „zápisový lístek“ na obor, na který chce nastoupit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (web SŠ, vývěska SŠ). 

12. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. To neplatí v případech, kdy byl uchazeč přijat na základě odvolání, nebo když již uplatnil lístek na SŠ s talentovou zkouškou. Více zde

13. Pokud nebyl uchazeč přijat, je možné podat odvolání proti nepřijetí.

14. V případě nepřijetí na oba obory je možné podat neomezený počet přihlášek ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení (informace zde)

15. Další podrobné informace zde

Pokud budete mít ještě nějaký dotaz, neváhejte mě kontaktovat.

Mgr. Marta Pecárová,

výchovná a kariérová poradkyně

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 736 227 427