Informace k organizaci vzdělávání od 4.1. 2021

Dle nařízení vlády je na naší základní škole od pondělí 4. 1. 2021 až do 22.1. 2021 povolena osobní přítomnost pouze žákům 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci se vzdělávají distančně standardním a zajetým způsobem včetně videokonferencí.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Pro žáky 1. a 2. třídy bude v provozu také školní družina.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Školní jídelna bude v provozu, nárok na dotovaný oběd mají také žáci, kteří se vzdělávají distančně, je potřeba si jej ale přihlásit.

Nový rok nám nezačíná příliš pozitivně, ale nezbývá, než věřit, že se situace zlepší a žáci budou moct co nejdříve zpět do školy.