Provoz školy a protiepidemická opatření od 1. září 2021

Před zahájením nového školního roku si nepřejeme nic jiného, než aby proběhl bez problémů a komplikací. Na základě nařízení a doporučení MŠMT jsme pro Vás připravili přehled nejdůležitějších informací k jeho organizaci. Děkujeme za pochopení a věříme, že veškerá nastavená opatření pomohou k tomu, abychom strávili školní rok prezenčním způsobem s našimi žáky. 

Organizace výuky, školní družiny a školního klubu 

Výuka bude probíhat v běžném režimu včetně fungování školní družiny a školního klubu. Výuka hudební výchovy ani tělesné výchovy omezena není. Žákům bude v prvních dnech také nabídnuta možnost přihlásit se do nepovinných předmětů a kroužků. 

Protiepidemická opatření 

Stejně jako na konci loňského školního roku budeme klást důraz na režimová opatření, zejména hygienu a dezinfekci rukou: nádoby s dezinfekcí jsou umístěny u hlavního vchodu, před jídelnou, tělocvičnou, ve třídách i odborných učebnách. Ihned po vstupu do školy si žáci vydezinfikují ruce, opakovaně pak po vstupu do odborných učeben, návratu do tříd nebo použití toalety. Ve třídách budeme intenzivně větrat, v případě příznivého počasí přesuneme (stejně jako na konci minulého školního roku) část výuky ven. Ve společných prostorech školy jsou žáci i zaměstnanci povinni nosit roušku/respirátor. Odložit ji mohou ve třídách během výuky, samozřejmě pak i při konzumaci svačiny a oběda. 

O dezinfekci rukou u vchodu a použití ochrany dýchacích cest žádáme také všechny osoby, které do školy budou přicházet (např. zákonné zástupce vyzvedávající své děti z družiny).  

 Testování 

Testování žáků bude probíhat ve třech termínech, a to 1., 6. a 9. září antigenními testy formou samotestu pod dohledem pedagoga vždy první vyučovací hodinu. V těchto dnech musí mít žáci nasazenou roušku až do vyhodnocení průběhu testu. Pokud nebude žák přítomen, otestuje se v den příchodu do školy. Testovat se nemusí žáci v ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění Covid-19 nebo 14 dní po ukončeném očkování, potvrzení musí doložit ve škole (výjimkou jsou žáci, kteří potvrzení o prodělání nemoci přinesli již na konci minulého školního roku).  

V případě pozitivního výsledku testu je škola povinna umístit žáka do izolované místnosti a informovat zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Poté bude zákonný zástupce informovat svého lékaře pro děti a dorost, ten pak odešle žáka na konfirmační PCR test. V případě negativního PCR testu se žák může vrátit k výuce (přinese do školy potvrzení). V případě pozitivního testu PCR nastupuje žák na povinnou izolaci. 

Pokud bude pozitivně testovaný žák přítomen 9. září, je postup u něj stejný jako v předchozím případě, jen odchod ze školy se pak týká celé třídy kromě žáků v ochranné lhůtě po prodělané nemoci nebo žáků plně očkovaných. Zákonní zástupci si děti vyzvednou a musí vyčkat na výsledek PCR testu pozitivně testovaného žáka. V případě jeho negativního PCR testu se po výzvě školy vrací celá třída zpět do výuky. 

Pokud je z důvodu karantény nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost více než poloviny žáků třídy, přechází tato třída na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. 

Další testování žáků bude probíhat na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice v případě záchytu většího počtu pozitivních případů. Testování v uvedené termíny proběhne samozřejmě také u školních zaměstnanců. 

V případě, že zákonní zástupci odmítnou testovat své dítě, je možná účast žáka na prezenčním vzdělávání za následujících podmínek: po celou dobu výuky musí mít roušku (i ve třídě), používat bude samostatné toalety a při konzumaci jídla (svačina, oběd ve školní jídelně) musí sedět odděleně od ostatních žáků. Také nesmí zpívat a cvičit. 

Stravování  

Při stravování ve školní jídelně stejně jako v předchozím školním roce není umožněn samoobslužný odběr (příborů, nápojů...). Před vstupem do jídelny si žáci vydezinfikují ruce a po dobu oběda budou sedět společně pouze žáci jednotlivých tříd. Také zde budeme klást důraz na pravidelné větrání a dezinfekci mezi stravováním jednotlivých tříd.  

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonní číslo +420 732 723 756.