Informace pro rodiče o nástupu žáků a provozu školy od 30. listopadu 2020

Od pondělí 30. listopadu velmi rádi přivítáme zpět ve škole většinu našich žáků. Po první a druhé třídě se vrací k povinné prezenční výuce celý první stupeň a deváťáci.

Zbývající ročníky druhého stupně nastoupí na tzv. rotační prezenční výuku (střídání celých tříd po týdnech) nastavenou pravidly provozu škol dle nařízení MŠMT s cílem snížení počtu žáků ve škole, a to v tomto pořadí:

• od pondělí 30. listopadu (lichý týden) nastoupí do školy třídy 6.A, 6.B a 7.A, na distančním vzdělávání zůstává 7.B, 8.A a 8.B

• od pondělí 7. prosince (sudý týden) nastoupí do školy třídy 7.B, 8.A a 8.B, na distanční vzdělávání se na tento týden zpět vrací třídy 6.A, 6.B a 7.A

• střídání podle týdnů bude takto pokračovat minimálně do posledního dne před vánočními prázdninami-do úterý 22. prosince, o dalším průběhu vzdělávání po Novém roce Vás budeme včas informovat.

Obě formy vzdělávání - prezenční i distanční jsou pro žáky povinné.

 

Pravidla provozu základních škol od pondělí 30. listopadu 2020

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se nijak neslučují ani neprolínají, a to ani během pobytů dětí ve školní družině.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole – vybavte proto děti minimálně 2 rouškami a sáčkem pro jejich odkládání.

Stejnou povinnost používat roušky mají i další osoby pohybující se ve škole – např. rodiče přivádějící nebo vyzvedávající své děti – tyto osoby si také ihned po vstupu do školy vydezinfikují ruce.

Dezinfekce rukou se řídí stejnými pravidly jako na začátku školního roku – je nutné si vydezinfikovat ruce ihned po příchodu do školy, po použití toalety a při vstupu do učebny / oddělení školní družiny / jídelny.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání – hodiny tělesné výchovy budou za příznivého počasí dle doporučení MŠMT nahrazeny vycházkami do přírody. Pobyt venku je doporučen i během odpolední činnosti žáků ve školní družině. 

Z epidemiologického hlediska je zásadní pravidelné větrání vnitřních prostor během přestávek a alespoň jednou v průběhu vyučovací hodiny v délce alespoň 5 minut. 

Do tříd na první hodinu žáky ze šaten budou odvádět vyučující. Během přestávek budou žáci ve svých třídách (kromě odchodu na toaletu), do odborných učeben se budou přesouvat na začátku hodiny spolu s příslušným vyučujícím. Tyto učebny budou během přestávky před nástupem další třídy vyvětrány a lavice vydezinfikovány. 

Stravování ve školní jídelně

Stravování pro žáky je zajištěno ve školní jídelně – rozestupy mezi stoly jsou nastaveny na 1,5 m, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby, společně sedí žáci pouze jedné třídy, kromě konzumace stravy je nutné nosit roušku i ve školní jídelně.

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny je možný pouze při zachování homogenity skupin – v jednom oddělení jsou společně žáci pouze jedné třídy. Pro první až čtvrtou třídu budou fungovat samostatná oddělení školní družiny. Pro pátou třídu bohužel z organizačních důvodů družina zajištěna nebude – vzhledem k malému počtu dětí, který družinu z této třídy navštěvoval, a větší samostatnosti dětí věříme, že to pro rodiče nebude velká komplikace. 

Prezenční výuka a její organizační změny

Změny v rozvrhu hodin budou minimální a budou nastaveny z organizačních důvodů, jako je např. nemožnost slučování žáků z různých tříd jednoho ročníku (tělesná výchova, sportovní hry, druhý cizí jazyk) nebo snížení počtu žáků při stravování ve školní jídelně. Z důvodu zákazu slučování tříd se ruší výuka sportovních her na prvním stupni. Žáci budou o všech těchto změnách informováni ihned po příchodu do školy v pondělí 30. listopadu (7. prosince).

Nepovinné předměty a kroužky

Veškeré kroužky se až do odvolání ruší, z nepovinných předmětů a doučování bude probíhat výuka pouze u těch předmětů, kde se neslučují žáci z jednotlivých tříd - žáci budou ihned na začátku týdne informováni příslušnými vyučujícími. 

Distanční vzdělávání

Pro žáky 6. - 8. ročníku, kteří se vzdělávají v daném týdnu distančně, je zajištěna plnohodnotná výuka na dálku: zadání úkolů na školním webu, a samozřejmě také videokonference dle zaběhnutého rozvrhu (z organizačních důvodů je v tomto rozvrhu možnost drobných změn, proto raději rozvrh na webu sledujte).

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonní číslo 732 723 756.