On-line třídní schůzky

Dobrý den,

on-line třídní schůzky na naší základní škole startují ve čtvrtek 26.11. 2020 v 15:30. Zde máte připraveny odkazy, přes které se v tuto dobu dostanete do jednotlivých videokonferenčních místností.

Je nám naprosto jasné, že tato forma nemůže plně nahradit klasické osobní setkání, ale jinou možnost jak s Vámi rozebrat fungování Vašich dětí zatím bohužel nemáme.

Na videokonferenci první třídy s paní učitelkou Vlastou Ibříškovou se dostanete zde.

Na videokonferenci druhé třídy s paní učitelkou Evou Matušovou se dostanete zde.

Na videokonferenci třetí třídy s paní učitelkou Drahomírou Hladkou se dostanete zde.

Na videokonferenci čtvrté třídy s paní učitelkou Martou Pecárovou se dostanete zde.

Na videokonferenci páté třídy s paní učitelkou Irenou Filgasovou se dostanete zde.

Na videokonferenci 6.A s panem učitelem Alešem Černotíkem se dostanete zde.

 

Na videokonferenci 6.B s paní učitelkou Milenou Fialovou se dostanete zde.

Na videokonferenci 7.A s panem učitelem Janem Nahodilem se dostanete zde.

Na videokonferenci 7.B s paní učitelkou Kateřinou Grygarovou (Švirákovou) se dostanete zde.

Na videokonferenci 8.A s paní učitelkou Petrou Janotovou se dostanete zde.

Na videokonferenci 8.B s panem učitelem Jiřím Fialou se dostanete zde.

Na videokonferenci deváté třídy s paní učitelkou Marcelou Koňaříkovou se dostanete zde.

Pokud byste něco potřebovali probrat přímo s ředitelem školy Petrem Filgasem, bude Vám k dispozici od 16:00 do 17:00 na tomto odkazu.

Těšíme se na Vás.