Ve čtvrtek 26. 11. 2020 se budou od 15:30 konat on-line třídní schůzky

V letošním školním roce bohužel nebude možné z epidemických důvodů zorganizovat tradiční podzimní třídní schůzky. Rozhodli jsme se tedy uspořádat třídní schůzky on-line a to ve čtvrtek 26. 11. 2020 od 15:30. Zde na našich webových stránkách budete mít připraven článek „On-line třídní schůzky“ s odkazy na jednotlivé třídy a videokonferenční místnosti. Schůzky budou probíhat v programu ZOOM. Tuto aplikaci je nutné mít v telefonu, nebo PC nainstalovánu. Je možné se přihlásit také prostřednictvím již zavedených aplikací svých dětí. V případě, že se nebudete moci těchto schůzek zúčastnit, nebo budete mít zájem výsledky vzdělávání individuálně konzultovat s jednotlivými vyučujícími a třídními učiteli, kontaktujte je na jejich školních emailech, které najdete na našem webu www.zsvalpolanka.cz. V nutných případech je také možné domluvit se s nimi na společném osobním setkání ve škole, u kterého může být kromě Vás přítomný také žák samotný. Tyto individuální schůzky však prosím naplánujte tak, aby nezasahovaly do výuky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.