Od středy 18.11. 2020 se vrací do školních lavic první a druhé ročníky

Přestože je epidemiologická situace nadále složitá, příjemnou zprávou pro nás ve škole a věříme, že i pro řadu rodičů je to, že od 18. listopadu 2020 bude obnovena povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku naší základní školy. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. 

Pravidla pro provoz školy se i nadále řídí „Manuálem pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ ze dne 17. 8. 2020.

 

Pravidla prezenčního vzdělávání od 18. 11. 2020 pro první a druhou třídu.

• Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se nijak neslučují ani neprolínají.

• Rozdělení žáků do skupin podle tříd bude dodrženo i v průběhu docházky žáků do školní družiny.

• Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole – vybavte proto děti minimálně 2 rouškami a sáčkem pro jejich odkládání.

• Stejnou povinnost používat roušky mají i další osoby pohybující se ve škole – např. rodiče přivádějící, nebo vyzvedávající své děti – tyto osoby si také ihned po vstupu do školy vydezinfikují ruce.

•Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání – hodiny tělesné výchovy budou za příznivého počasí dle doporučení MŠMT nahrazeny vycházkami do přírody. Pobyt venku je doporučen i během odpolední činnosti žáků ve školní družině. 

• Z epidemiologického hlediska je zásadní pravidelné větrání vnitřních prostor během přestávek a alespoň jednou v průběhu vyučovací hodiny v délce alespoň 5 minut.

• Stravování pro žáky je zajištěno ve školní jídelně – opět bude dodrženo pravidlo homogenity skupin – společně se budou stravovat pouze žáci jedné třídy, kromě konzumace stravy je nutné nosit roušku i ve školní jídelně. 

• Dezinfekce rukou se řídí stejnými pravidly jako na začátku školního roku – je nutné si vydezinfikovat ruce ihned po příchodu do školy, po použití toalety a při vstupu do učebny / oddělení školní družiny / jídelny. 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonní číslo 732 723 756. Věříme, že se epidemiologická situace bude zlepšovat i nadále a my budeme moci ve škole přivítat i další naše žáky.