Úkoly do ČJ 7.tř. a 6.B 2018/19

6.B na 6.6. 94/9 dokonči cvičení a podtrhni podmět ,přísudek a urči druh přísudku

Témata na závěrečnou písemku: pravopis koncovek podst. a příd. jmen, slovní druhy, stupňování příd. jmen, určování pád, čísl, rod a vzor, určování sloves (os., číslo, zp. čas), druhy příd.jmen, zájmen, číslovek, pravopis mě/mně, podmět a přísudek, druhy přísudku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. třída

na čtvrtek 23.5. domácí úkol cvičení 94/3 pravopis přívlastků