Mezitřídní turnaj ve vybíjené

Ve středu 1.února 2017 proběhl v tělocvičně naší školy mezitřídní turnaj smíšených družstev ve vybíjené. Turnaje se zúčastnily třídy, jejichž žáci spadají do kategorie mladšího žactva, tzn. žáci 6.třídy i třídy 7.A+7.B. Družstvo každé třídy bylo sestaveno z 10 žáků, přičemž každou třídu musela reprezentovat alespoň 4 děvčata. A zápasy to byly velmi dramatické, napínavé a rozhodovalo se až v samém závěru každého zápasu. Celkovým vítězem se nakonec po zásluze stala třída 7.B, která porazila třídu 7.A poměrem 14:12 i 6.třídu poměrem 16:11. Nerozhodně skončil zápas mezi třídou 7.A a 6.třídou poměrem 12:12, ale konečné 2.místo obsadila lepším celkovým skóre třída 7.A a konečné 3.místo obsadila 6.třída.

Nejlepšími hráči v turnaji byli Zbyněk Buček ze 6.třídy a Petr Ibříšek s Lukášem Matochou, oba ze třídy 7.B. Turnaj se velmi vydařil po stránce sportovní i po stránce kázeňské. Děkuji všem hráčům, kteří důstojne reprezentovali svou třídu v tomto turnaji.