Organizace školního roku 2016/2017

Zahájení šk. roku 2016/2017: 1. 9. 2016 (čtvrtek)

Konec I. pololetí: 31. 1. 2016 (úterý)

Konec II. pololetí: 30. 6. 2016 (pátek)
 

Prázdniny, státní svátky, volné dny: 
 
Den české státnosti: 28. 9. 2016 (středa)

Den vzniku samostatného státu: 28. 10. 2016 (pátek)

Podzimní prázdniny: 26. – 27. 10. 2016 (středa, čtvrtek)

Den boje za svobodu a dem.: 17. 11. 2016 (čtvrtek)

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2016 (pátek) – 2. 1. 2016 (pondělí) (nástup 3. 1. 2017 – úterý)

Pololetní prázdniny: 3. 2. 2017 (pátek)

Jarní prázdniny: 13. 2. – 17. 2. 2017

Velikonoční prázdniny: 13. 4. 2017 (čtvrtek)

Velký pátek: 14. 4. 2017 (pátek)

Velikonoční pondělí: 17. 4. 2017 (pondělí)

Svátek práce: 1. 5. 2017 (pondělí)

Den osvobození: 8. 5. 2017 (pondělí)

Hlavní prázdniny: 1. 7. – 1.9. 2017

(školní rok 2017/2018 začne v pondělí 4. 9. 2017)
 
Zápis do 1. třídy: 7. 2. (úterý) – 8. 2. 2017 (středa) => 12:00 – 16:00
 

Zasedání pedagogické rady:
 
22. 11. 2016 (úterý)    

25. 1. 2017 (úterý)    

5. 4. 2017 (středa)    

22. 6. 2017 (čtvrtek)
 

Třídní schůzky:  

22. 11. 2016 (čtvrtek)

5. 4. 2017 (středa)


(třídní učitelé si také mohou domluvit další termín dle aktuální potřeby)        
  

Konzultační dny

10. 1. 2017 (úterý)

31. 5. 2017 (středa)


(vyučující si mohou domluvit konzultaci s rodiči také individuálně)

Konzultační hodiny výchovné poradkyně - středa  - 13:30 – 15:00, schůzky v jiný termín po předchozí domluvě