Plán práce na týden od 12.12 do 16.12. 2016

Pondělí 12. 12. – Výchovný vánoční koncert  - Ziggy Horváth – KD Valašská Polanka - začátek cca 9:40 –                                        doprovod tříd třídní učitelé, zbytek jako pomocná síla (případné změny po vzájemné                                                 domluvě) – odchod ze školy 9:20  

                            

Úterý 13. 12.    – 

 

Středa 14. 12.  – Vánoční laťka – soutěž ve skoku vysokém – Horní Lideč – 9:30 – II. stupeň – doprovod                                          Jan Nahodil

 

Čtvrtek 15. 12. – Etické dílny – Prevence, neplánované těhotenství – 9. tř. – 7:30 – organizace Jan Nahodil

                          - Etické dílny – Vážíš si svého těla? - 8.B – 9:30 - organizace Jan Nahodil

                          - Návštěva knihovny Val. Polanka – 9. tř. – 4. a 5. vyuč. hod.  – doprovod Marcela                                                     Koňaříková

    

Pátek 16. 12. –  Vánoční florbalový turnaj pro I. stupeň – 12:15 – organizace Drahomíra Hladká

                      - Výlet na vsetínský zámek – 3. třída – organizace Jitka Sedláčková