Naši žáci spoluautory knihy „ŽIVOT A HISTORIE VYPÁLENÝCH OBCÍ, ANEB ZNÁTE NÁS?“

V úterý 4. listopadu se vybraní žáci 8. a 9. tříd zúčastnili konference v Hlinsku, která byla završením celorepublikového projektu s názvem „Život a historie vypálených obcí, aneb znáte nás?“ Konference se zúčastnili vybraní šikovní a kreativní žáci, kteří spolu s žáky a studenty dalších základních škol a gymnázií tvořili už v loňském školním roce literární, fotografická a výtvarná díla na téma „válka a vypálení obcí nacisty“.

Z těchto prací vznikla společná kniha, kterou každý žák dostal na památku jako spoluautor. V případě zájmu je tato kniha k vidění v ředitelně nebo kabinetu českého jazyka. Žáci díky tomuto projektu dostali podmět zamyslet se nad zmiňovanými historickými událostmi hlouběji a mnohdy z jiného úhlu pohledu, především díky vyprávění pamětníků. Podívali se na nová místa, setkávali se se svými vrstevníky. Jsem ráda, že se svého úkolu zhostili na výbornou a stali se součástí něčeho, co přesahuje oblast jejich školy a bydliště. Díky za spolupráci, bez Vás by v knize chybělo mnoho povedených stránek.