Návštěva pamětníka p.pl. Hronka

Ve čtvrtek 5. června jsme ve škole přivítali vzácnou návštěvu. Navštívil nás pan plukovník Hronek, který bydlel za války ve Valašské Polance a jako čtrnáctiletý chlapec se zde podílel na válečném odboji. 

Žáky  7., 8. a 9. tříd přivítal v krásné vojenské uniformě a vyprávěl jim o odboji na Valašsku, činnosti partyzánů a běžném těžkém životě za války. Žáci si tak mohli udělat konkrétní představu o tom, jak je válka krutá a jak se žilo lidem mimo frontu v době okupace. Pan plukovník vyvrátil mnoho mýtů, které se mezi lidmi i v literatuře šíří, mluvil o místech a lidech, která jsou žákům i dnes blízká, mnohdy zaslechli při vypravování  příjmení  svých rodin.  Jsme rádi, že si na nás pan plukovník našel čas, protože osobní zkušenosti a vzpomínky pamětníka nenahradí žádná učebnice dějepisu.